Osobné údaje

Na tejto stránke nájdete všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti Škoda Auto Slovensko, s.r.o.. Tieto stránky vznikli preto, aby sme vás zoznámili s tým, ako zhromažďujeme, spracovávame, používame a chránime vaše osobné údaje. Zároveň vám týmto spôsobom poskytujeme cestu pre prípadné otázky alebo žiadosti o uplatnenie vašich práv.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Detailné informácie o konkrétnych činnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane účelov a ďalších informácií v spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné zásady a prístup k spracovaniu osobných údajov v spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Návštevou stránok www.skoda-auto.sk a používaním internetových aplikácií, ktoré získavajú osobné údaje udelujete súhlas na spracúvanie osobných údajov.

Úplné znenie súhlasu nájdete v priloženom dokumente: Súhlas so spracúvaním osobných údajov