Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom


Podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 61 odsek 2 až 6, je povinnosťou koordinačného centra alebo výrobcu vozidiel vystaviť potvrdenie so značkou vozidla, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii. Potvrdenie slúži na Okresnom úrade na preukázanie prevzatia zodpovednosti.

Internetový portál iDovoz.sk umožňuje žiadateľovi elektronicky požiadať o potvrdenie k vozidlu na základe VIN čísla. Zadaním VIN čísla a uhradením určeného poplatku za prevzatie zodpovednosti vystaví koordinačné centrum alebo výrobca vozidiel potvrdenie a elektronicky ho doručí na emailovú adresu žiadateľa, alebo ho umožní stiahnuť z internetového portálu vo forme PDF dokumentu.

Podrobné informácie a postup na získanie potvrdenia nájdete na nasledujúcom odkaze.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti