Ing. Jaroslav Hercog

Konateľ pre oblasť predaj, marketing a popredajné služby

 

Pre značku Škoda pracuje už viac než 20 rokov, pričom zastával mnoho manažérskych pozícií v oblasti predaja a marketingu, medzi inými aj v Škoda Auto Slovensko v rokoch 2005 až 2007.

V poslednej dekáde bol regionálnym riaditeľom pre predaj v strednej a východnej Európe a uplynulé 4 roky úspešne riadil expanziu značky na 22 západoeurópskych trhoch.

Ing. Martin Jakubík

Konateľ pre oblasť financií, personalistiky a IT

 

Pre značku Škoda pracuje už takmer 17 rokov, zastával viacero manažérskych pozícií v oblasti controlingu a financií, medzi inými pôsobil aj ako konateľ v Škoda Auto Slovensko pre oblasť financií.

Od roku 2015 zastával pozíciu Vedúci odbytového controllingu FCV2 v Škoda Česká republika a od roku 2017 sa presunul do  Škoda Auto Deutschland, kde mal ako vedúci na starosti oddelenie controllingu a financií.