Vedenie spoločnosti

Ing. Lenka Handlíková

Konateľ pre oblasť financií, personalistiky a IT

Ing. Lenka Handlíková pracuje v ŠKODA AUTO už od roku 2000, kde nastúpila v rámci ročného Trainee programu pre vybraných absolventov vysokých škôl. Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameriava na oblasti kontrolingu a treasury. Začínala ako špecialistka na oddelení kontrolingu odbytu pre trhy Ruska, Indie a Ukrajiny. Následne riadila tím zodpovedný za kontroling režijných nákladov, plánovanie rozpočtu, či prípravu kalkulácií a analýz.

Medzi rokmi 2010 a 2012 bola vedúcou oddelenia treasury vo Volkswagen Group Rus v Moskve, kde mala na starosti riadenie financií, či plánovanie likvidity. Ďalšie tri roky bola zodpovedná za plánovanie finančného výsledku a likvidity firmy ŠKODA AUTO ako vedúca kontrolingu finančného výsledku. V roku 2016 sa stala Lenka Handlíková vedúcou oddelenia kontrolingu nákupu a zásob a zároveň bola aktívne zapojená do projektu koncernu Volkswagen – Stratégia 2025.

Ing. Marek Růžička

Konateľ pre oblasť predaj, marketing a popredajné služby

Pracovnú kariéru začal v roku 1996 v ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi, kde pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti controllingu. V rokoch 2004 až 2006 zastával pozíciu finančného riaditeľa v spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Zo Slovenska v roku 2007 zamieril opäť do centrály ŠKODA AUTO, kde na pozícii vedúceho oddelenia účtovnej závierky a externého reportingu pôsobil do roku 2009.

Cennou manažérskou skúsenosťou bolo následné trojročné pôsobenie v spoločnosti Shanghai Volkswagen v Číne, kde manažoval procesy v oblasti produktového controllingu. Bol zodpovedný za finančné riadenie vývoja automobilov a plnenie strategických finančných cieľov spoločnosti pri nových produktoch.

Koncom roka 2012 sa z ázijského pôsobenia v rámci koncernu Volkswagen vrátil do Mladej Boleslavi, kde až do vymenovania za konateľa ŠKODA AUTO Slovensko zastával funkciu regionálneho vedúceho popredajných a servisných služieb. Na pozícii zodpovedal za predaj originálnych náhradných dielcov, príslušenstva, dodržiavanie kvality a štandardov na zverených odbytových trhoch, okrem iného aj v Nemecku.