Vedenie spoločnosti

Ing. Lenka Handlíková

Konateľ pre oblasť financií, personalistiky a IT

Ing. Lenka Handlíková pracuje v ŠKODA AUTO už od roku 2000, kde nastúpila v rámci ročného Trainee programu pre vybraných absolventov vysokých škôl. Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameriava na oblasti kontrolingu a treasury. Začínala ako špecialistka na oddelení kontrolingu odbytu pre trhy Ruska, Indie a Ukrajiny. Následne riadila tím zodpovedný za kontroling režijných nákladov, plánovanie rozpočtu, či prípravu kalkulácií a analýz.

Medzi rokmi 2010 a 2012 bola vedúcou oddelenia treasury vo Volkswagen Group Rus v Moskve, kde mala na starosti riadenie financií, či plánovanie likvidity. Ďalšie tri roky bola zodpovedná za plánovanie finančného výsledku a likvidity firmy ŠKODA AUTO ako vedúca kontrolingu finančného výsledku. V roku 2016 sa stala Lenka Handlíková vedúcou oddelenia kontrolingu nákupu a zásob a zároveň bola aktívne zapojená do projektu koncernu Volkswagen – Stratégia 2025.

Ing. Jaroslav Hercog

Konateľ pre oblasť predaj, marketing a popredajné služby

Pre značku ŠKODA pracuje už viac než 20 rokov, pričom zastával mnoho manažérskych pozícií v oblasti predaja a marketingu, medzi inými aj v ŠKODA AUTO Slovensko v rokoch 2005 až 2007.

V poslednej dekáde bol regionálnym riaditeľom pre predaj v strednej a východnej Európe a uplynulé 4 roky úspešne riadil expanziu značky na 22 západoeurópskych trhoch.

Teraz sa vracia do domovskej krajiny, aby ďalej rozvíjal postavenie značky ŠKODA na Slovensku a spoločne s celým tímom pokračoval v úspechoch spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.