Pri nehode

Manažment nehôd

Po nehode

Bezpečnosť nadovšetko

Oprava v servise

Čo vám ponúkame

Špecialista na opravy po nehode

Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej miere. Stačí jediné, obráťte sa na profesionálov, Špecialistov na opravy po nehode.

Partneri

Prečo si máte nechať opraviť Vaše vozidlo u Špecialistov na opravy po nehode?

 • Dodržiavanie výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
 • Skrátenie doby opravy vozidla
 • Zachovanie 12 ročnej záruky na neprehrdzavenie karosérie
 • Záruka použitie výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
 • Záruka transparentných cien servisných úkonov
 • Najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý Špecialista na opravy po nehode absolvovať pravidelne každý rok.

Čo pre vás urobí náš špecialista?

Ako postupovať pri nehode?

Najdôležitejšie je samozrejme zachovať chladnú hlavu

Nezabudnite prosím nasledujúce body:

 • Obliecť si reflexnú vestu.
 • Je niekto zranený?
 • Presahuje výška škody 3 990 eur?
 • Bol poškodený cudzí majetok?
 • Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou.
 • Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky.
 • Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov.
 • Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní.
 • Vyplňte záznam o dopravnej nehode.
 • Volajte Škoda Assistance 0800 124 125 na Slovensku resp. zo zahraničia +421 2 4329 1547
 • Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni.


U servisného partnera už automaticky prebehne:

 • Prehliadka poškodeného vozidla technikom poisťovne.
 • Likvidácia škodovej udalosti


Ako vyplniť Záznam o dopravnej nehode?

 • Do formulára uveďte všetky dôležité informácie o dopravnej nehode.
 • Písomne ​​uveďte vinníka nehody (v prípade nezhody musí vinníka určiť polície).
 • Nezabudnite formulár datovať a zabezpečiť podpisy účastníkov nehody.

Škoda Fair Repair

Aké sú riziká neodborne vykonané opravy po nehode? V spolupráci s Dekra boli vykonané crash-testy, v ktorých sme porovnávali zdravotné dôsledky rovnakého nárazu pre posádku správne a nesprávne opraveného vozidla.