Potvrdenia k vozidlám

Informácia pre žiadateľov o vydanie potvrdení k údajom v osvedčení o evidencii.

C.O.C. certifikát

Informácia pre žiadateľov o C.O.C. certifikát