Kryjeme vám chrbát

Komplexné poistenie, na ktoré sa dá spoľahnúť


V rámci značkového poistenia vám ponúkame jedinečný balík, ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na území celej Európy. Stačí jedna zmluva, jedna platba mesačne spolu s úverovou alebo lízingovou splátkou a ste dokonale chránený.


Zahŕňa poistenia a služby:


 • Havarijné poistenie (HP)
  Havarijné poistenie sa uzatvára proti poškodeniu - zničeniu, krádeži, živlu a vandalizmu. Platí na území celej Európy.

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

 • Poistenie finančnej straty
  V prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo krádeže vozidla dostanete 100 % nadobúdacej ceny vozidla. To znamená, že poisťovňa vám vyplatí takú istú sumu, za akú ste auto kúpili.

 • Náhradné vozidlo
  V prípade poistnej udalosti majú klienti automaticky nárok na náhradné vozidlo. To znamená, že ak v tomto prípade necháte svoje auto v servise, budete počas nevyhnutnej doby mobilný.

 • Pripoistenie čelného skla
  V prípade poškodenia čelného skla na vašom vozidle je jeho oprava a v prípade potreby aj jeho výmena realizovaná výhradne v autorizovanom servise. Takto vzniknutú škodu hradí v celej výške poisťovňa, bez vašej spoluúčasti.

 • Poistenie pneumatík
  V prípade poškodenia pneumatík, prípadne ich zničenia na vašom vozidle je ich oprava a v prípade potreby aj ich výmena realizovaná v autorizovanom servise. Takto vzniknutú škodu hradí do technickej hodnoty pneumatík poisťovňa, bez vašej spoluúčasti.

 • Právny asistent
  VWFS asistent je bezplatná nonstop služba, ktorá našim klientom telefonicky poskytuje právne informácie, zabezpečuje preklady a tlmočenie, rokovanie s políciou, opravy, náhradné vozidlo a ubytovanie.