Čo je to aktualizácia Over-the-Air?

Rovnako ako váš počítač alebo smartfón, aj vaše vozidlo má plne integrovaný zabudovaný softvér. Aktualizácie Over-the-Air zaisťujú, že softvér vo vašom vozidle zostane aktuálny prostredníctvom sieťového pripojenia vozidla. Aktualizácie sú navrhnuté tak, aby zlepšili prevádzku a výkon vášho vozidla a môžu zahŕňať nové vlastnosti alebo funkcie.

Prečo by som mal aktualizovať softvér svojho vozidla?

Je dôležité udržiavať softvér vášho vozidla. Aktualizácie ponúkané na diaľku alebo „vzduchom“ sú rýchle, pohodlné a šetria váš čas.

Ako funguje Over-the-Air aktualizácia?

V elektrických vozidlách sa aktualizácie budú sťahovať automaticky na pozadí, kým je vozidlo v prevádzke. Pre pohodlie a komfort inštalácie odporúčame spustiť proces inštalácie po príchode domov alebo zaparkovaní auta.

Funkčné obmedzenia počas aktualizácie

Aktualizácie softvéru ME 3.x

ME 3.2

Aktualizácia prebehne u vášho servisného partnera 

ME 3.0

Aktualizácia prebehne u vášho servisného partnera 

Otázky a odpovede


1. Svieti zelená kontrolka

Naštartujte vozidlo a skontrolujte, či sa na 3-tlačidlovom module v stropnej konzole rozsvieti zelená kontrolka. Ak svieti, vozidlo je „online“ a môže komunikovať so servermi Škoda.

2 Sieťové pokrytie

Aktualizácia systému na diaľku online sa vo vozidle realizuje prostredníctvom mobilného pripojenia, takže najdôležitejšou podmienkou úspešnosti aktualizácie je pokrytie mobilnou sieťou. Ak sa po spustení procesu obmedzí sieťové pripojenie, aktualizácia sa automaticky obnoví, keď bude sieťové pripojenie opäť dostupné.

V súčasnosti existuje len možnosť odložiť aktualizáciu. Ak chcete aktualizáciu softvéru odložiť, po zobrazení výzvy jednoducho ťuknite na položku „Zrušiť“ na obrazovke systému Infotainment. Keď si to rozmyslíte, vždy môžete spustiť aktualizáciu uvedenú na záverečnej obrazovke.

Aby spoločnosť Škoda mohla dokončiť Vzdialenú aktualizáciu online, musí získať jedinečné identifikačné číslo vozidla (VIN), zistiť stav pripojenia a softvéru vozidla a získať súhlas s prevzatím a inštaláciou softvéru vo vozidle. Spoločnosť Škoda v rámci tohto postupu nezískava ani neukladá žiadne iné osobné údaje.

Spoločnosť Škoda používa uvedené informácie: a) na zabezpečenie stiahnutia správneho softvéru, úspešnej inštalácie a vedenie záznamu o nainštalovanom softvéri priradenom k danému číslu VIN; b) na zdokumentovanie súhlasu majiteľa/registrovaného používateľa s vykonaním Vzdialenej aktualizácie online. Spoločnosť Škoda používa tieto údaje v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.skoda-auto.com/other/personal-data

V prípade vozidla Enyaq bude pred aktualizáciou a po jej dokončení, na obrazovke systému Infotainment pod tlačidlom Viac informácií, k dispozícii Obsah aktualizácie.

Nie, všetky Vzdialené aktualizácie online sú pre našich zákazníkov k dispozícii bez ďalších poplatkov.

Nie, záruka na vozidlo zostane zachovaná.

Aktualizácie sa realizujú v dávkach pre všetky prevádzkované vozidlá. Po sprístupnení aktualizácie sa vo vozidle zobrazí oznámenie.

Ak je Vzdialená aktualizácia online stále k dispozícii, vo vozidle sa zobrazí výzva na opätovné spustenie inštalácie. V opačnom prípade kontaktujte Infolinku prostredníctvom tlačidla „i“ na strešnom module alebo servis Škoda a informujte sa o ďalšom postupe.

Ďalšie informácie


Nie, aj po stiahnutí budete na inštaláciu potrebovať dostatočný signál. Inštalácia nemusí fungovať, ak vozidlo napríklad parkujete v podzemnej garáži. Je potrebné dátové pripojenie.

Vzdialená aktualizácia online niekedy iba vylepšuje funkcie alebo systémy na pozadí.

Vypnite vozidlo, aby sa zobrazilo oznámenie uvedené na záverečnej obrazovke.

Vysokonapäťová batéria musí byť na začiatku inštalácie nabitá aspoň na 50 %.

Nie, vozidlo sa počas inštalácie nemôže nabíjať. Najprv zastavte nabíjanie (ak práve prebieha) a potom spustite inštaláciu aktualizácie. Aby ste Vzdialenú aktualizáciu online úspešne dokončili, skontrolujte, či je batéria nabitá aspoň na 50 %.