Informácie pre dodávateľov

Pre akékoľvek vzťahy medzi spoločnosťou Škoda Auto Slovensko s.r.o. a dodávateľom, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s objednávkou spoločnosti Škoda Auto Slovensko s.r.o., sa použijú tieto Všeobecné nákupné podmienky, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, a to aj vtedy, pokiaľ dodávateľ uplatňuje svoje vlastné dodacie podmienky. Akékoľvek obchodné podmienky dodávateľa nie sú súčasťou zmluvy, aj keď pri uzatváraní zmluvy nie sú výslovne vylúčené.

Všeobecné nákupné podmienky
pdf (1.5 MB)