Informácie pre dodávateľov

Pre akékoľvek vzťahy medzi spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a dodávateľom, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s objednávkou spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., sa použijú tieto Všeobecné nákupné podmienky, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, a to aj vtedy, pokiaľ dodávateľ uplatňuje svoje vlastné dodacie podmienky. Akékoľvek obchodné podmienky dodávateľa nie sú súčasťou zmluvy, aj keď pri uzatváraní zmluvy nie sú výslovne vylúčené.

Všeobecné nákupné podmienky
Všeobecné nákupné podmienky
pdf (122 KB)