Potvrdenia k vozidlám ŠKODA

Informácia pre žiadateľov o vydanie potvrdení k údajom v osvedčení o evidencii

Vážení zákazníci,

oznamujeme vám, že od 2.1.2009 je vydávanie potvrdení k údajom v Osvedčení o evidencii ( napr: rozmery pneumatík, typ motora, emisie, prestavby....) spoplatnené sumou 33 € vrátane DPH za jedno potvrdenie.

Na vystavenie potvrdenia je potrebné zaslať:

Upozornenie: Faktúru vám zašleme mailom, faxom alebo poštou, potvrdenie vám pošleme po úhrade faktúry doporučenou poštou.

Vyplnenú žiadosť a kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla - časť II zašlite:

Mailom: infolinka@skoda-auto.sk

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať infolinku:

Telefonicky: 0800 124 125


Poplatok za vystavenie potvrdenia je 33 € vrátane DPH.