C.O.C. certifikát

Informácia pre žiadateľov o certifikát C.O.C.

Vážení zákazníci,

COC - dokument vystavuje výrobca alebo zástupca výrobcu.

Potrebné doklady na vystavenie COC:

Upozornenie:

  • COC – dokument je možné vystaviť iba k vozidlám, ktoré majú na výrobnom (typovom) štítku v motorovom priestore homologizačnú značku e11*.........., pokiaľ je toto číslo uvedené iba v technickom preukaze, jedná sa o národné schválenie a nie je možné vystaviť COC – dokument.
  • COC – dokument sa vydáva v anglickom jazyku


Vyplnenú žiadosť a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla zašlite:

Mailom: homologizacia.info@skoda-auto.sk
Faxom: +421 248 247 106
Poštou: ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava

Poplatok za vystavenie potvrdenia je 165 € vrátane DPH.

Vystavenie COC - dokumentu pre vozidlá, ktoré boli pôvodne expedované do Švajčiarska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska, Srbska a Čiernej Hory sa vystavujú zdarma , pretože v týchto krajinách nevystavujú COC - dokumenty.