Neodborná oprava po nehode môže mať fatálne dôsledky.

DEKRA radí

Výsledky a závery

Fair Repair

Presvedčte sa na vlastné oči

Informácie o projekte

Dokumenty na stiahnutie

O projekte ŠKODA Fair Repair

ŠKODA AUTO vykonala v spolupráci s DEKROU testy vplyvu opravárskych technológií na pasívnu bezpečnosť vozidla. Obidve nové vozidlá ŠKODA Octavia II boli podrobené riadenému bočnému nárazu na „B” stĺpik pri rýchlosti 30 km/h. Vozidlá boli opravené rozdielnymi spôsobmi a potom opätovne podrobené simulovanému bočnému nárazu v opravovanom mieste pri rýchlosti 50 km/h. Aké sú závery testu? Postup opravy ovplyvnil výrazným spôsobom bezpečnosť vozidla!

Štyri nárazy. Jeden víťaz a jeden porazený!

Autorizovaný servis ŠKODA vykonal opravu v súlade s aktuálnymi predpismi výrobcu a za použitia nových ŠKODA Originálnych dielcov na „B” stĺpik, prah, bočnicu, strechu a na dvere. Nemecké skúšobné laboratórium KTI (pobočka spoločnosti DEKRA) vozidlo opravovalo podľa technológie, ktorá sa v neautorizovaných, menších servisoch používa bežne tak, aby boli dosiahnuté najnižšie možné náklady spojené s opravou vozidla a aby to aj napriek tomuto postupu nebolo na opravovanom vozidle vidieť.

Postupovalo sa metódou vyrovnania za tepla a za studena, odrezaním a následnou výmenou spodnej polovice bočnice karosérie. V tomto prípade boli novými dielcami nahradené len dvere. Práve tento postup sa prejavil stratou tuhosti karosérie. Pre bezpečnosť vozidla bolo najkritickejšie zváranie za použitia výrezového dielca, vinou čoho došlo pri druhom skúšobnom náraze (bočný náraz podľa predpisu EHK 95, rýchlosť 50 km/h) k deformáciám vedúcim k vážnym zraneniam posádky. Zatiaľ čo po oprave v súlade s predpismi výrobcu nedošlo k narušeniu a oslabeniu štruktúry materiálu karosérie a pri vozidle boli namerané obdobné hodnoty ako pri novom vozidle, po neautorizovanej oprave sa prejavili neodborné zásahy, čo malo za následok oslabenie pevnosti karosérie a horšie výsledky v teste.

Biomechanická analýza preukázala, že vodič (muž, 45 rokov) vozidla opraveného v súlade s predpismi výrobcu by v najhoršom prípade utrpel pomliaždeninu hrudníka či nekomplikovanú zlomeninu 1-2 rebier. Ostatné časti tela by pravdepodobne zostali bez závažného zranenia. Vozidlo bolo schopné absorbovať aj vyššie nárazové zaťaženie. Naopak, vodič vozidla opraveného postupom, ktorý bol v rozpore s aktuálnou dielenskou príručkou, by pri opakovanom náraze utrpel závažné poranenie hrudníka, napr. zlomeninu minimálne 3 rebier a pomliaždenie vnútorných orgánov. Poškodenie karosérie vozidla pri teste dosiahlo úroveň, ktorá bola na krajnej hranici opraviteľnosti.

Výsledok testu ŠKODA Fair Repair je jasný – aj po väčšej nehode je vozidlo, ktoré opúšťa autorizovaný servis ŠKODA, vo výbornom stave a jeho bezpečnosť zodpovedá bezpečnosti nového vozidla.

Chcete vedieť viac?

Dôležité informácie o priebehu celého projektu spolu a prehľadne na jednom mieste

Fair-repair leták
pdf (620.3 KB)

Informácie o projekte

Experti automobilky ŠKODA upozorňujú na riziká spojené s nedodržaním výrobcom odporúčaných postupov pri karosárskych opravách. Chcete o tejto problematike zistiť čo najviac? Ste na správnej adrese!

Informácie o projekte
pdf (576.7 KB)

Tlačová správa

Neodborná oprava automobilu po nehode môže mať fatálne dôsledky. Závery testu a vyjadrenie Ing. Petra Krausa, vedúceho bezpečnosti a testovania vozidiel v ŠKODA AUTO a.s.

Tlačová správa
pdf (227.4 KB)