Potvrdenia k vozidlám

Informácia pre žiadateľov o vydanie potvrdení k údajom v osvedčení o evidencii vozidla.

C.O.C. certifikát

Informácia pre žiadateľov o vystavenie C.O.C. certifikátu