ŠKODA Care Connect: praktické online služby pre pohodlie a bezpečnosť

28. srpna 2020
Zákaznícke call centrum, ktoré pomôže aj poradí, je vodičom vozidiel ŠKODA k dispozícii nepretržite

Okrem systému eCall, ktorý je v krajinách Európskej únie povinný od roku 2018 v každom novom vozidle, ponúka väčšina vozidiel značky ŠKODA (okrem modelu CITIGOe iV) štandardne dve ďalšie možnosti, ako požiadať na cestách o radu či pomoc. Prostredníctvom tlačidiel pre Infolinku a Pomoc
na ceste je možné nadviazať kontakt s pracovníkom v zákazníckom call centre.

Existujú prvky výbavy, pri ktorých síce dúfame, že ich nikdy nebudeme musieť použiť, ale napriek tomu je upokojujúce mať ich na palube. To sa týka napríklad automatického tiesňového volania eCall, ktoré je od roku 2018 povinnou súčasťou každého nového vozidla predaného v EÚ. Služby digitálneho pripojenia ŠKODA Connect poskytujú
vo väčšine aktuálnych modelov značky ŠKODA (okrem modelu CITIGOe iV) aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré spadajú do proaktívnych služieb v rámci Care Connect. Tie vodičovi zodpovedajú všetky otázky týkajúce sa jeho vozidla.
O uvoľnenú jazdu sa hlavne pri cestovaní starajú primárne dve funkcie: Infolinka a Pomoc na ceste - príslušné tlačidlá sú umiestnené v stropnom module vedľa červeného tlačidla núdzového volania a sú označené symbolom "i" alebo kľúčom.

V prípade otázok týkajúcich sa funkcií vozidla alebo služieb ŠKODA Connect postačí stlačiť tlačidlo pre spojenie s infolinkou. Prostredníctvom zabudovanej eSIM sa vytvorí spojenie s infolinkou ŠKODA. Kompetentný pracovník pomôže vo všetkých smeroch, napríklad s otázkou, či je možné do vozidla natankovať palivo kategórie E10. Pracovníci infolinky hovoria spravidla okrem úradného jazyka danej krajiny aj anglicky. Avšak, aj keď je vodič
v zahraničí, je možné jazykové bariéry ľahko prekonať. Vodiča vozidla ŠKODA je možné, na základe jeho želania, prepojiť s call centrom v jeho krajine, aby mohla ďalšia komunikácia prebiehať v príslušnom materinskom kom jazyku.

Ani v prípade poruchy vozidla nenechá spoločnosť ŠKODA AUTO svojich zákazníkov bez pomoci. Po stlačení tlačidla služby Pomoc na ceste budú spojení s odborným pracovníkom, ktorý im ochotne poradí a pomôže na ceste. Súčasne systém odošle dáta o aktuálnej pozícii vozidla vrátane všetkých relevantných údajov o vozidle pracovníkom infolinky, ktorí ich odovzdajú odťahovej službe. Pracovník tak môže ľahšie zistiť príčinu poruchy, ujasniť si s vodičom ďalšie kroky a zahájiť potrebné opatrenia.

Ak nie je možné pokračovať v jazde, zaistí zamestnanec call centra odtiahnutie do servisu. Okrem toho je možné
v prípade poruchy, ktorá nebráni v jazde, prostredníctvom volania dohodnúť návštevu najbližšieho servisu ŠKODA. Obzvlášť praktické: v infotainmente s navigáciou sa zobrazí adresa servisného partnera ŠKODA. A teraz to najlepšie: proaktívne služby Care Connect, ktoré poskytnú vodičovi podporu v mnohých situáciách, zostávajú zdarma počas 10 rokov.

Ďalšie informácie o službách ŠKODA Care Connect sú k dispozícii na stránke https://www.skoda-auto.sk/ponuka/connect-ako-na-to

Najnovšie správy