Ako privolať pomoc pri neočakávanej poruche?

V Slovenskej republike
bezplatná centrála „Škoda Assistance“ na telefónnom čísle :

0800 124 125

V zahraničí
centrála „Škoda Assistance" v Slovenskej republike na telefónnom čísle:

+421 2 43 29 15 47


Centrála "Škoda Assistance" je vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek vám sprostredkuje potrebnú pomoc. Pracovníci centrály vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne vám pomôžu vyriešiť vašu nepríjemnú situáciu.

Pri privolaní pomoci majte u seba „Servisnú knižku" príslušného vozidla. Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča)
  • EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobnéčíslo vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

Sú všetky tieto služby naozaj bezplatne poskytované počas celej životnosti vozidla?

Áno, za predpokladu, že budete plniť podmienky starostlivosti o vozidlo, uvedené v "Servisnej knižke" vášho vozidla. Znamená to predovšetkým dodržanie intervalov servisných prehliadok a vykonanie všetkých záručných a pozáručných opráv vo vami zvolenom autorizovanom servise Škoda. Pri servisných prehliadkach sa použijú výhradne Škoda Originálne dielce, a výrobcom predpísané prevádzkové náplne dodané autorizovaným servisným partnerom Škoda vykonávajúcim servisnú prehliadku. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej prehliadky“ a prípadných odporučených opráv vám autorizovaný servis Škoda potvrdí v „Servisnej knižke“. Tým sa vám garancia mobility automaticky predlžuje vždy do najbližšej Servisnej prehliadky. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na tieto služby je preto „Servisná knižka“ príslušného vozidla, ktorú noste v každom prípade použitia vozidla vždy so sebou. V prípade jej straty sa obráťte na váš autorizovaný servis Škoda, ktorý potom zabezpečí vystavenie duplikátu.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom Škoda a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

Čo robiť v prípade dopravnej nehody v Tuzemsku

Centrálu Škoda Assistance môžete volať aj v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie, alebo iných vonkajších vplyvov (vyššia moc, vandalské poškodenie, vykradnutie a pod.). Pracovníci centrály vám v tejto nepríjemnej situácii poradia ako ďalej postupovať a sprostredkujú vám vami požadované služby, napríklad odťah havarovaného vozidla do autorizovaného servisu Škoda, zaistenie náhradnej dopravy pre posádku vozidla, zapožičanie náhradného vozidla, prenocovanie v hoteli pre posádku vozidla a pod. Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením vášho vozidla, budú z vašej strany hradené.

Opravy havarovaných vozidiel smerujte do autorizovaných servisov Škoda, ktoré sú schopné zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia Škoda Originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov Škoda vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy vášho vozidla s vašou poisťovňou.

Vysoká technická úroveň a kvalita vozidiel Škoda je toho zárukou.