Informácie o spracúvaní osobných údajov

Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA CONNECT

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom tr. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 332, (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Ku spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA Connect

POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ONLINE SLUŽIEB ŠKODA CONNECT

Účel spracúvania:
Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA Connect

Popis účelu spracúvania:
Osobné údaje využívame pre Vašu registráciu do prostredia ŠKODA Connect, aktiváciu objednaných služieb, spárovanie s Vaším automobilom prostredníctvom PIN kódu, pre zabezpečenie bežných služieb ŠKODA Connect v rámci Infotainment Online a Care Connect, pre aktiváciu služieb vyžadujúcu osobitné zabezpečenia (diaľkové odomykanie či spustenie prídavného vykurovania ), ako aj ich predĺženia alebo skončenia. Takýmto využitím Vašich osobných údajov môže byť napríklad použitie údajov získaných cez GPS, ako je lokalizácia vozidla, a ich prípadné odovzdanie prevádzkovateľovi Google Earth™ či podobné služby. Zároveň, aby ste mohli využívať mobilné online služby ŠKODA Connect, použijeme Vaše osobné údaje na vytvorenie používateľského konta, pre ktoré od Vás nevyhnutne potrebujeme uvedenie emailovej adresy, na ktorú Vám bude zaslaný potvrdzovací email a heslá. Aké ďalšie osobné údaje priradíme k Vášmu užívateľskému účtu, záleží na tom, do akých aplikácií sa prostredníctvom tohto účtu prihlásite. Ak navštevujete ŠKODA Connect portál, spracúvame na tento účel tiež údaje získané prostredníctvom tohto portálu v súlade s pravidlami, ktoré nájdete tu. Pre zabezpečenie bezpečnosti Vašich údajov dochádza k prenosu dát v enkryptovanom formáte. Nižšie sú bližšie vysvetlené služby ŠKODA Connect a spracúvanie dát v súvislosti s jednotlivými službami. Ktoré z týchto služieb môžete využiť vo svojom vozidle, závisí od výbavy Vášho vozidla a na tom, na aké služby ste uzavreli zmluvu o užívaní ŠKODA Connect.

I. Infotainment online

Vďaka balíčku služieb Infotainment online ste lepšie informovaní na cestách. Vyhľadávate ciele vo Vašom okolí, dostávate aktuálne dopravné informácie priamo cez internet a mnohé ďalšie

Google Earth ™
Pomocou služby Google Earth ™ môžete objaviť mnoho nových miest a vďaka reálnemu zobrazeniu okolia zažiť novú podobu navigácie. Za týmto účelom sú z vozidla prenášané spoločnosti Google® súradnice požadovaného výrezu mapy, typ a IP adresa a zvolený jazyk navigačného systému, aby boli mapy a fotografie zasielané v správnom formáte.

Vyhľadávanie zvláštnych cieľov online (text / hlas)
Funkcia "Vyhľadávanie zvláštnych cieľov online (text / hlas)" Vám umožní prostredníctvom Google® na každom mieste úplne cielene vyhľadávať osobné obľúbené miesta - dokonca hlasovým zadávaním. Pritom zaistí priebežne aktualizované dáta z internetu mnoho prekvapujúcich a užitočných objavov pre ešte väčšiu zábavu na cestách. Pre vyhľadávanie špecifických cieľov sa prenášajú súradnice zvolenej polohy a rádius vyhľadávania, zvolený jazyk a hlasové zadanie audio súborom z vozidla ku Google® a ŠKODA AUTO.

Čerpacie stanice
"Čerpacie stanice" poskytne zákazníkovi informácie o čerpacích staniciach v blízkom okolí Vášho vozidla. Výsledok vyhľadávania obsahuje popri stanovišti aj údaje o cenách pohonných hmôt a otváracej dobe. Ponuka vyhľadávania sa spustí buď na vlastné želanie, alebo automaticky pri poklese pod definovaný stav palivovej nádrže. Pre vyhľadávanie čerpacích staníc sa prenášajú Vaše aktuálne súradnice k spoločnosti ŠKODA AUTO, a odtiaľ na vyhľadávaciu službu poverenú spoločnosťou ŠKODA AUTO.

Parkovacie miesta
Pomocou služby "Parkovisko" vyhľadáte vhodné parkovisko v okruhu aktuálneho stanovišťa vozidla. Aplikácia ukáže celkový počet a počet voľných parkovacích miest. Okrem toho služba informuje o cenách, otváracej dobe a vzdialenostiach k parkoviskám. Zodpovedajúce parkovisko sa zobrazí v náhľade mapy navigačného systému. Pre vyhľadávanie parkovísk sa prenášajú Vaše aktuálne súradnice k spoločnosti ŠKODA AUTO, a odtiaľ na vyhľadávaciu službu poverenú spoločnosťou ŠKODA AUTO.

Dopravné informácie online
Pomocou služby "Dopravné informácie online" máte stále prehľad o aktuálnej dopravnej situácii a môžete sa tak napríklad včas vyhnúť kolónam. "Dopravné informácie online" zobrazí aktuálnu dopravnú situáciu na navigačnom systéme. Túto informáciu poskytuje dopravné služba poverená spoločnosťou ŠKODA AUTO. Za účelom aktualizácie dopravných informácií pošle vozidlo tejto dopravnej službe súradnice, smer jazdy, rýchlosť, dátum a čas a svoj dočasný náhodný identifikátor.

Import cieľov
Prostredníctvom služby "Import cieľov" môžete už pred začiatkom jazdy zaslať jednotlivé osobitné ciele uložené na webových stránkach ŠKODA Connect (Points of Interest - POI) do navigačného systému svojho vozidla. Tieto POI poskytuje spoločnosť ŠKODA AUTO na vyžiadanie "vozidlo". Zostanú uložené tak dlho, kým je zákazník na portáli ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect App opäť nevymaže. Pokiaľ zákazník vyhľadáva v mape na portáli ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect App osobitné ciele, odošle sa dotaz na mapovú službu poverenú spoločnosťou ŠKODA AUTO.

Moje osobitné ciele
V oblasti "Moje osobitné ciele" môžete uložiť zoznam svojich obľúbených osobných cieľových miest a importovať ich do navigačného systému svojho vozidla. Pri importe osobného zoznamu obľúbených miest na webových stránkach ŠKODA Connect sa údaje prenesú do navigačného systému vozidla a budú tu pripravené na vyžiadanie.

Počasie
"Počasie" poskytuje aktuálne údaje o počasí pre Vaše aktuálne stanovište a cieľové miesto. Systém pritom zohľadní predpokladanú dobu príchodu. Predpoveď počasia, pre aktuálnu polohu vozidla alebo navigačný cieľ, poskytuje meteorologická služba poverená spoločnosťou ŠKODA AUTO. Pre dotaz odošle vozidlo súradnice požadovaného miesta spolu s nastavením jazyka a merných jednotiek spoločnosti ŠKODA AUTO. Odtiaľ sú informácie preposlané meteorologickej službe.

Správy
Určite si svoju spravodajskú stanicu (zdroj správ) sami a naimportujte ju z portálu ŠKODA Connect do svojho vozidla ŠKODA. Na portále ŠKODA Connect si môžete nastaviť spravodajské portály a potom ich sledovať vo vozidle. Pri vyžiadaní správ vo vozidle sa požiadavka odošle poskytovateľovi správ zvolenému zákazníkom.

Import trasy
Pomocou služby "Import trasy" môžete už pred začiatkom jazdy zaslať do navigačného systému svojho auta jednotlivé trasy pripravené na webových stránkach ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect App. Pre prijatie trás musí byť navigačný systém online a musí obsahovať mapové údaje daných cieľových miest. Do navigácie môžete uložiť maximálne 5 trás, ktoré obsahujú vždy 10 čiastkových cieľov. Ak by ste chceli uložiť ďalšie trasy nad tento rámec, musíte z navigácie vymazať už uložené trasy.

Aktualizácia máp online
"Aktualizácia máp online" Vám dáva možnosť vykonávať aktualizáciu máp vo Vašom navigačnom systéme prostredníctvom internetu. Aktualizácie sa ponúkajú podľa jednotlivých štátov, resp. regiónov. "Online aktualizácia máp" Vás informuje, akonáhle sú k dispozícii nové mapy pre aktualizáciu. Požadované aktualizácie potom môžete vybrať zo zoznamu v "Aktualizácia máp online".

II.Care Connect

Care Connect Vám umožní prístup k bezpečnostným a servisným funkciám Vášho vozidla prostredníctvom portálu ŠKODA Connect alebo prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect.

Stav vozidla
Pomocou služby "Stav vozidla" môžete skontrolovať, či sú otvorené alebo zatvorené elektricky ovládané okná, dvere, kapota motora a dvere batožinového priestoru, či je vozidlo uzamknuté alebo odomknuté a či sú zapnuté alebo vypnuté parkovacie svetlá. Aktuálne údaje o stave svojho vozidla si môžete vyžiadať ako prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect App, tak aj prostredníctvom portálu ŠKODA Connect. Služba "Stav vozidla" odpočíta len aktuálne informácie o stave z Vášho vozidla a zobrazuje ich. Zapnutie alebo vypnutie svetiel, zamknutie, resp. odomknutie vozidla alebo otvorenie a zatvorenie okien nie je možné.

Driving Data
Pomocou služby "Jazdné dáta" si môžete nechať zobraziť priemernú rýchlosť, dobu trvania jazdy, prejdenú trasu a priemernú celkovú spotrebu vozidla, bez toho aby ste sa pritom museli nachádzať vo vozidle. Na konci jazdy sa uvedené údaje po uzamknutí vozidla odošlú spoločnosti ŠKODA AUTO a sú potom k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom portálu ŠKODA Connect a prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect App.

Posledná parkovacia pozícia
"Posledná parkovacia pozícia" Vám umožní vyvolať posledné známe stanovište vozidla. Prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect App je ďalej možná navigácia ku stanovišťu vozidla. Pri vytiahnutí kľúča zo zapaľovania sa na základe súradníc GPS zistí aktuálna parkovacia pozícia vozidla a vozidlo ju odošle automaticky spoločnosti ŠKODA AUTO a tu sa uloží. Stanovište vozidla možno následne zistiť prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect App a prostredníctvom webových stránok ŠKODA Connect. Spoločnosť ŠKODA AUTO nevyhotovuje profily pohybu vozidiel alebo jednotlivých osôb. Ak by Vaše vozidlo bol neskôr napríklad odtiahnuté alebo odcudzené bez toho, aby pritom došlo k naštartovaniu vozidla alebo vytiahnutiu kľúčov zo zapaľovania, nemožno nové stanovište vozidla zistiť.

Zdravotná karta vozidla
"Zdravotná karta vozidla" vás informuje o aktuálnom stave vozidla. Môžete si nechať zobraziť aktuálne výstražné hlásenia vozidla a / alebo eventuálne potrebu servisu a spravovať ich (napr. Vytlačiť alebo archivovať). Zdravotnú kartu vozidla si môžete vyžiadať automaticky (napr. v pravidelných časových intervaloch a / alebo po prejdení určitého počtu kilometrov) alebo manuálne (cez portál ŠKODA Connect alebo aplikáciu ŠKODA Connect). Vozidlo potom odošle aktuálne údaje o stave vozidla do portálu ŠKODA Connect, kde je možné zdravotné karty vozidla zhliadnuť. Naďalej ste povinní sa riadiť výlučne výstrahami a chybovými hláseniami vo vozidle.

Plánovanie návštevy servisu
Služba "Plánovanie návštevy servisu" Vám umožní dohodnúť si prostredníctvom portálu ŠKODA Connect rýchlo a komfortne termín návštevy autoservisu u servisného partnera. Vaše vozidlo ohlási na tento účel potrebu servisu (napr. Dosiahnutý servisný interval) na dátový server spoločnosti ŠKODA AUTO. Tieto údaje sa automaticky odosielajú servisnému partnerovi zvoleného predtým zákazníkom. Servisný partner Vás potom môže kontaktovať prostredníctvom komunikačného prostriedku, ktorý si vyberiete (e-mail alebo telefón) a dohodne s Vami termín návštevy servisu. Zákazník môže túto službu prostredníctvom webových stránok ŠKODA Connect App kedykoľvek deaktivovať, zmeniť preferovaný komunikačný kanál alebo zvoliť iného servisného partnera.

Pomoc na ceste
Služba "Pomoc na ceste" ponúka prostredníctvom modulu s 3 tlačidlami v streche svojho vozidla nadviazať hlasové spojenie s operátorom call centra a ohlásiť poruchu vozidla. Pritom vozidlo automaticky odošle do call centra údaje o polohe a o vozidle. Vďaka odoslaným údajom o vozidle získa operátor call centra potrebné informácie, aby Vám mohol presne odporučiť, čo máte robiť, alebo v prípade potreby zavolá odťahovú službu.

Info hovor
Pomocou "Info hovoru" môžete prostredníctvom modulu s 3 tlačidlami v streche svojho vozidla nadviazať hlasové spojenie s operátorom telefonického centra, ktorý Vám poskytne informácie a odpovede týkajúce sa ponuky spoločnosti ŠKODA a tiež služieb ŠKODA Connect, ktoré sú súčasťou produktového portfólia spoločnosti ŠKODA.

Automatické oznámenia nehody
Služba "Automatické oznámenia nehody" automaticky rozpozná, že došlo k nehode pod prahom rozlíšenia pre zapnutie airbagov a spýta sa, či chcete odoslať volanie v prípade poruchy. Ak odošlete volanie v prípade poruchy, zašlú sa do call centra údaje o vozidle a jeho polohe. Prostredníctvom hlasového spojenia s Vami potom operátor call centra odsúhlasí ďalší postup a začne zodpovedajúce opatrenia. Na želanie tak môžete nechať vozidlo odtiahnuť k najbližšiemu servisnému partnerovi.

Oznámenie o oblasti
Pomocou služby "Oznámenie o oblasti" si môžete nechať zasielať oznámenia, či Vaše vozidlo opustí osobitnú oblasť alebo do nej vojde. Za týmto účelom môžete na portáli ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect zvoliť oblasti a časy, kedy vaše vozidlo nesmie opustiť určitú oblasť alebo keď nesmie vchádzať do určitých oblastí. Ak je táto funkcia aktivovaná, odošle sa pri prekročení hranice oblasti informácia na dátový server spoločnosti ŠKODA AUTO. Akonáhle bude porušené Vami nastavené pravidlo a vozidlo sa bude nachádzať v stanovenej oblasti alebo opustí stanovené miesto, obdržíte podľa vášho nastavenia správu, a to prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect (Push správa) a / alebo prostredníctvom e-mailu. Vodič vozidla môže "Oznámenie o oblasti" kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavenia vo vozidle, a tým zabrániť, aby ste dostali oznámenie o oblasti. V tomto prípade nebude na dátové servery spoločnosti ŠKODA AUTO odoslané "oznámenie o polohe".

Oznámenie o prekročení rýchlosti
Prostredníctvom služby "Oznámenie o prekročení rýchlosti" môžete byť kedykoľvek informovaní, ak Vaše vozidlo prekročí rýchlosť jazdy, ktorú nastavíte. Za týmto účelom môžete stanoviť na webových stránkach ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect rýchlostný limit a rozhodnúť, či chcete byť informovaný jednorazovo pri prvom prekročení rýchlosti alebo niekoľkokrát pri opakovanom prekročení rýchlosti. Ak je aktivovaná služba "Oznámenie o prekročení rýchlosti", odošle sa pri prekročení limitu údaj o aktuálnej rýchlosti jazdy vozidla na dátový server spoločnosti ŠKODA AUTO. Akonáhle vozidlo prekročí rýchlostný limit, ktorý ste nastavili, dostanete správu prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect (Push správa) a / alebo prostredníctvom e-mailu.

Húkanie a blikanie
Pomocou služby "Húkanie a blikanie" môžete na diaľku ovládať výstražné svetlá a klaksón svojho vozidla prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect, ak sa nachádzate v dohľade vozidla (cca 500 metrov od vozidla). Pomocou služby "Húkanie a blikanie" môžete zapínať a vypínať výstražné svetlá a húkačku svojho vozidla a zobraziť aktuálny stav blikania a trúbenia. Aby sa zabezpečilo, že sa nachádzate v blízkom okruhu od svojho vozidla, porovnáva sa pri aktivácii klaksónu a výstražných svetiel prostredníctvom služby "Húkanie & blikanie" poloha chytrého telefónu zákazníka a poloha vozidla.

Online prídavné kúrenie
"Online prídavné kúrenie" Vám umožňuje regulovať vykurovací systém cez portál ŠKODA Connect alebo aplikáciu ŠKODA Connect. Napríklad môžete naprogramovať časy odchodu, aby sa vykurovací systém automaticky zapol a vozidlo sa vykúrilo k požadovanému času. Pomocou "Online prídavného vykurovania" je tiež možné kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť vykurovací systém. Z bezpečnostných dôvodov ste povinní najprv nastaviť osobné identifikačné číslo (S-PIN), ktoré musíte zadať vždy pred každým vstupom do systému "Online prídavného vykurovania".

Oznámenie alarmu online
Prostredníctvom služby "Oznámenie alarmu online" sa môžete nechať informovať na webových stránkach ŠKODA Connect, v aplikácii ŠKODA Connect App (Push správa) a / alebo prostredníctvom e-mailu o spustení alarmu proti odcudzeniu. Pritom obdržíte informácie o dôvode spustenie alarmu a okamihu jeho spustenia a môžete obratom prijať zodpovedajúce kroky.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu o poskytovaní mobilných online služieb ŠKODA Connect, resp. aby sme splnili takú zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť. Bez spracúvanie Vašich osobných údajov, ako je uvedené vyššie, by sme Vám totiž mobilné online služby ŠKODA Connect nemohli poskytovať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje, história obchodovania.

Doba spracúvania a archivácie:
6 mesiacov od zrušenia užívateľského účtu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Poskytovatelia funkcionalít mobilných online služieb ŠKODA Connect. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:
Priamo od Vás a prostredníctvom vozidla, cez ktoré využívate mobilné online služby ŠKODA Connect a ktoré tak komunikuje s dátovými servermi ŠKODA AUTO.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

REALIZÁCIA NÚDZOVÉHO VOLANIA, RESP. EMERGENCY CALL

Účel spracúvania:
Realizácia núdzového volania, resp. emergency call

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje sa v prípade nehody alebo podobnej udalosti potenciálne ohrozujúcej Váš život alebo zdravie automaticky poskytnú poskytovateľovi služby tiesňové volanie, resp. emergency call. Ak sa s vozidlom stanete účastníkom dopravnej nehody, odošle sa prostredníctvom "Služby tiesňového volania" automatické tiesňové volanie do call centra tiesňového volania ( "call centrum"). Vozidlo pritom spozná prostredníctvom senzorov airbagov a napínačov bezpečnostných pásov, či došlo k nehode vozidla a odošle v tomto prípade informácie o aktuálnej polohe vozidla, smeru jazdy, závažnosti nehody a o počte osôb, ktoré sa v okamihu nehody nachádzali vo vozidle. S dispečingom call centra budete spojení do okamihu príchodu záchranných jednotiek. Prostredníctvom tlačidla SOS modulu v strope vozidla môžete kedykoľvek manuálne ohlásiť vlastný prípad núdze alebo si vyžiadať pomoc pre cudzie účastníkov premávky, ktorí sú v núdzovej situácii. Ak vaše vozidlo disponuje touto výbavou, máte túto službu k dispozícii aj vtedy, ak ste neuzavreli platnú zmluvu o užívaní ŠKODA Connect. Zoznam podporovaných jazykov a pre Službu tiesňového volania nájdete na konfigurátori a portáli ŠKODA Connect. V prípade potreby môžete službu deaktivovať u svojho servisného partnera ŠKODA AUTO; podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu vozidla.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie je nutné preto, aby sme ochránili Váš životne dôležitý záujem, najmä Vaše zdravie.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Lokalizačné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
6 mesiacov od ukončenia služby núdzového volania, resp. emergency call.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Poskytovatelia funkcionalít mobilných online služieb ŠKODA Connect, linka 112. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej, alebo Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Priamo od Vás a z vozidla, prostredníctvom ktorého využívate mobilné online služby ŠKODA Connect.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

POSKYTOVANIE ZVLÁŠŤ ZABEZPEČENÝCH SLUŽIEB

Účel spracovania:
Poskytovanie zvlášť zabezpečených služieb

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre aktiváciu konektívnych služieb vyžadujúcu osobitnú zabezpečenia (diaľkové odomykanie či spustenie prídavného vykurovania), a to vrátane obstarania skenu alebo kópie Vášho vodičského preukazu.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil(a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil(a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, kópie osobného dokladu alebo iné verejné listiny.

Doba spracovania a archivácie:
6 mesiacov od ukončenia služby.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej, alebo Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty.

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Elektronicky na adrese:

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/personal-data

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje

dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
http://www.uoou.cz/