EA189 Dieselová kampaň

FAQ: často kladené otázky a odpovede

1. Ako zistím, že sa to týka aj môjho vozidla?

Všetci zákazníci dotknutých vozidiel dostali na jar roku 2016 list obsahujúci informáciu, že bude potrebné na ich vozidle realizovať technické opatrenie. Akonáhle boli technické opatrenia pre daný model schválené a dostupné, zákazníci dostali druhý list, v ktorom boli požiadaní, aby si dohovorili schôdzku u autorizovaného partnera ŠKODA podľa svojho výberu.

Od októbra roku 2015 mohol navyše každý zákazník v Európe získať informácie online alebo prostredníctvom svojho predajcu alebo servisného partnera o tom, či sa toto opatrenie týka aj jeho vozidla. Ostatné dotknuté značky skupiny Volkswagen tiež poskytujú relevantné informácie na svojich webových stránkach.

Benzínové motory nie sú dotknuté problémom emisií NOx, pretože motor a systémy na úpravu výfukových plynov pre vznetové a benzínové motory sú úplne odlišné.

Žiadne z nových vozidiel ŠKODA pôvodne prvo-registrovaných v Európe, nie je dotknuté problémom emisií NOx.


2. Moje vozidlo je ovplyvnené. Môžem s ním stále jazdiť?

Áno. Otázka emisií sa týka charakteristík emisií oxidov dusíka (NOx) pri skúšobných podmienkach..

Problém emisií NOx nijako nemení skutočnosť, že Vaše auto zostáva v bezpečnej a úplne spôsobilé prevádzky. Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že dotknuté vozidlá s dieselovým motorom EA189 predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť v dôsledku problému emisií NOx.


3. Moje vozidlo je dotknuté. Bude mi účtovaný servisný zásah?

Nie, implementácia technického opatrenia je úplne bezplatná.

ŠKODA vynaloží všetko úsilie, aby minimalizovala akékoľvek nepríjemnosti, vrátane prípadného zaistenia náhradnej dopravy po dobu vykonávania servisného zásahu. ŠKODA môže zásah vykonať spoločne s akoukoľvek plánovanou servisnou prácou, ktorú máte naplánovanú (aj keď Vám odporúčame, aby ste si rezervovali servisnú akciu čo najskôr, hneď ako to bude pre Vaše vozidlo možné). Zásah bude môcť vykonať ktorýkoľvek autorizovaný servisný partner ŠKODA.


4. Aké technické opratrenia budú na vozidle realizované?

U väčšiny dotknutých variantov dieselových motorov je technickým opatrením vykonanie aktualizácie softvéru. Tá obsahuje najnovšie poznatky z prebiehajúceho vývoja spaľovacieho procesu naftového motora v posledných rokoch a vykonáva zmeny ako je vylepšenie vstrekovacej mapy. Čistý pracovný čas pre implementáciu tohto opatrenia zaberie asi pol hodiny.

Iba pre dieselové motory s objemom 1,6 litra bude potrebné inštalovať takzvaný usmerňovač prúdu vzduchu. Doba potrebná na vykonanie tohto technického opatrenia je však kratší ako jedna hodina.


5. Aké parametre upravuje nový softvér?

Prvé špecifické opatrenie, ktoré vytvára väčší priestor pre zníženie emisií NOx, je pridanie ďalšieho vstreku v neskoršej fáze horenia do vstrekovacej mapy. Toto po-vstrekovanie používa časť paliva z hlavného vstrekovania, čo znamená, že nemá žiadny nepriaznivý vplyv na spotrebu paliva. Po-vstrekovanie prebieha krátko po hlavnom vstrekovaní, čo má priaznivý vplyv na krútiaci moment a oxiduje sadze vytvorené počas spaľovania priamo v spaľovacej komore.

Pokiaľ ide o druhé opatrenie, vylepšovanie dieselovej technológie nám umožňuje vstrekovať palivo za vyššieho tlaku a konštantnej rýchlosti. Zvýšený vstrekovací tlak atomizuje palivo efektívnejšie, čo vedie k nižšiemu množstvo sadzí počas celého spaľovania.


6. Sú aj dieselové motory s normou EU6 dotknuté problémom emisií NOx?

Nie, naše dieselové motory s normou EU6 nie sú dotknuté problémom emisií NOx.

Vozidlá s dieselovými motormi typu EA288 ponúkanými skupinou Volkswagen v rámci Európskej únie certifikované podľa emisných štandardov EU6 alebo EÚ 5 nevyžadujú odstránenie alebo výmenu softvéru. To potvrdili aj príslušné regulačné orgány.


7. Môže aktualizácia softvéru nejako poškodiť moje vozidlo?

Nie, aktualizácia softvéru nemôže nijako poškodiť vaše vozidlo.


8. Musím nechať vykonať servisné opatrenia na mojom vozidle (niektoré advokátske kancelárie odporúčajú, aby som to odmietol)? Aké sú dôsledky, keď si zásah nenechám vykonať?

Vezmite prosím na vedomie, že v krajinách kde príslušné orgány nariadili servisnú akciu pre zákazníkov ako povinnú, pokiaľ sa zákazník odmietne zúčastniť takto nariadenej servisnej akcie v určitom časovom období, môže byť príslušnými štátnymi orgánmi sankcionovaný ako napríklad dočasným vyradením vozidla z prevádzky alebo zrušením registrácie dotknutého vozidla.


9. Môže byť servisný zásah vykonaný nezávislým servisným strediskom?

Servisná akcia je realizovaná bez akýchkoľvek nákladov pre zákazníkov. V tejto súvislosti a vzhľadom na to, že spoločnosť Volkswagen AG a značka ŠKODA musí zodpovedným orgánom preukázať správne prevedenie servisnej akcie, musí byť servisný zásah vykonaný u autorizovaného servisného partnera ŠKODA v súlade s právnymi požiadavkami. Niektoré trhy však ešte skúmajú ďalšie riešenia, napr. spoluprácu s inými partnermi alebo ponúkajú "mobilné riešenie" pre veľkých zákazníkov a zákazníkov s vozovým parkom.


10. Čo mám urobiť ak si kúpim vozidlo ktoré ešte nemalo aktualizovaný softvér?

Kontaktujte, prosím, vášho ŠKODA servisného partnera.


11. Koho môžem kontaktovať v prípade, že moje vozidlo po implementácií technického opatrenia ukazuje problém?

Takýto zákazníci si môžu byť istí, že bude technické opatrenie na ich vozidle úspešne implementované a nebude mať nepriaznivý účinok na také ukazovatele ako spotreba paliva, CO2 emisie, výkon motora, maximálny krútiaci moment alebo emisie hluku. Toto bol kľúčový predpoklad schválenia technického opatrenia zo strany dozorných orgánov. V prípade, že evidujete vo vašom vozidle nejaký problém, kontaktujte svojho ŠKODA servisného partnera alebo Diesel hotline: 0800 124 125.


12. Dostanem od ŠKODA servisného partnera potvrdenie o implementácii technického opatrenia? Čo robiť v prípade že ho stratím?

Áno, od ŠKODA servisného partnera dostanete potvrdenie, že bolo technické opatrenie úspešne implementované. Pokiaľ ho stratíte, prípadne Vám ho neodovzdajú, kontaktujte prosím svojho ŠKODA servisného partnera.


13. Ako budú oslovovaní majitelia doktnutých vozidiel?

Kontaktujte, prosím, vášho ŠKODA servisného partnera.


14. Som majiteľom dotknutého vozidla a žijem v krajine, v ktorej kompetentné orgány ešte nepožadujú zákonom nariadené zvolávanie. Rozhodol som sa nezúčastniť sa na servisnej akcii spojenej s aktualizáciou softvéru. Môžem dočasne cestovať do krajín, kde je technické opatrenie predmetom zákonom nariadeného zvolávania? (napríklad Nemecko?)

Zákazník sa rozhoduje nezávisle – avšak zaznamenali sme, že v krajiny kde kompetentné orgány nariadili zvolávanie zo zákona, môžu na dané vozidlo uvaliť sankcie v prípade že technické opatrenie nebolo na zasiahnutom vozidle implementované do stanovenej lehoty.

Napriek tomu predpokladáme, že môžete svoje vozidlo dočasne používať aj v krajinách kde je technické opatrenie predmetom zákonom nariadeného zvolávania, napríklad počas dovolenky alebo v rámci prejazdu cez danú krajinu.


15. Prečo potrebuje moje auto technické opatrenie?

V rámci riadiacej jednotky motora vozidiel s dotknutými motormi sa použila softvérová funkcia, ktorá rozpoznávala jazdnú krivku oficiálnej typovej skúšky. V závislosti od rozpoznávania jazdnej krivky riadiaca jednotka motora prepína medzi 2 rôznymi režimami: 1. režim s optimálnou úrovňou NOx pre testovacie podmienky alebo 2. režim pre optimálne úrovne tuhých znečisťujúcich látok na ceste.


16. Som majiteľom dotknutého vozidla a žijem v krajine EÚ 28. Rozhodol(-a) som sa nezúčastniť opatrenia na implementáciu softvéru. Čo sa stane, ak sa na trvalo presťahujem do krajiny, kde je technické opatrenie povinné a chcem si zobrať so sebou aj svoje auto?

Budete musieť registrovať vaše auto v danej krajine. Spravidla vás úrady budú informovať o tom, že potrebujete získať aktualizáciu v rámci istého časového obdobia. Kontaktujte prosím vášho ŠKODA servisného partnera vo vašej novej domácej krajine.