Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.

1895 – 1905

Prvou verziou loga bol štítok na kormidle bicyklov. Lipový kvet bol symbolom slovanskej národnosti a slobody. V spodnej časti loga – pod názvom značky – boli uvedené dve mená, Laurin a Klement, a miesto výroby – Mladá Boleslav. Toto logo sa často používalo aj v rôznych tlačovinách.

1905 – 1911

Táto verzia loga Slavia bola umiestnená na bočnej strane benzínových nádrží motocyklov L & K. Medzičasom sa logo zmenilo, no L & K a Mladá Boleslav zostali.

1905 – 1929

Prvá verzia loga s názvom Laurin & Klement sa používala od roku 1905 až do roku 1925. Podklad tvorili iniciálky zakladateľov a pôvodných majiteľov. Vnútri loga bol prvýkrát zakomponovaný vavrínový veniec ako symbol úspechu.

Typografický variant loga Laurin & Klement sa používal v rokoch 1913 až 1929. Inšpiráciou bol secesný umelecký štýl ako nový prístup k umeniu a životu. Môžeme v ňom vidieť snahu o modernú spoločnosť a jej väčší vizuálny vzhľad – snahu nadviazať na najnovšie trendy a byť súčasťou filozofie novej svetovej éry.

Práve pre svoju eleganciu a štýl je toto typografické logo dodnes umiestnené na niektorých luxusných modeloch značky Škoda.

1925 – 1934

Prvýkrát sa objavuje oválne logo s modrým pozadím a typografiou Škoda. Od zlúčenia so spoločnosťou Škoda v roku 1925 až do roku 1929 sa logo umiestňovalo na prednú časť automobilov Škoda popri typografickej verzii loga Laurin & Klement. Neskôr sa logo v tvare oválu používalo paralelne s registrovanou ochrannou známkou – okrídleným šípom.

1926 – 1993

Prvá verzia slávneho okrídleného šípu sa objavuje v Plzni v roku 1923 a v rôznych modifikáciách sa objavuje na automobiloch Škoda až do roku 1995. Napriek tomu, že o autorovi loga sa vie iba málo, pravdepodobnou inšpiráciou na logo bolo vyobrazenie indiánskeho muža s čelenkou z peria. Z tohto obrázka bol navrhnutý variant s piatimi pierkami, neskôr sa štandardne používal graficky prehľadnejší variant s tromi pierkami nad okrídleným šípom. Prvky loga okrídleného šípu sú zrejmé – technicky a esteticky prepracované, dynamika letu ako snaha o ustavičné napredovanie, precíznosť vo výrobe.

Okrídlený šíp sa používal nielen na automobiloch a náhradných dieloch, ale aj v tlačových materiáloch Škoda.

Od roku 1937 okrídlený šíp v logu sprevádzala typografia Škoda. Najčastejšie používanými farebnými variantmi boli strieborná a modrá. V 50. a 60. rokoch sa do znaku dostávajú aj červené alebo inverzné varianty.

1993 – 2011

Krátko po fúzii spoločnosti Škoda s koncernom Volkswagen vznikla nová verzia loga automobilky. Modrú farbu nahradila zelená a okrídlený šíp bol obklopený širokým kruhom so značkou Škoda vnútri. Od roku 1994 sú hlavnými farbami loga čierna a zelená. Na všetkých modeloch je logo umiestnené na prednej časti vozidla a objavuje sa aj na volante, zadných dverách a diskoch všetkých pneumatík.

2011 – 2015

Logo opäť prechádza premenou. Vonkajšiu časť – široký kruh – nakoniec nahradí oveľa tenší striebornochrómový kruh. Táto zmena dizajnu poskytuje viac priestoru na okrídlený šíp, ktorý sa tak stáva oveľa výraznejším. Nové je aj písmo nápisu Škoda, ktorý je umiestnený nad logom.

2016 - 2022

Jedinou zmenou je presunutie typografie Škoda pod logo s okrídleným šípom. Napriek dlhému vývoju a zmenám, ktorými logo prešlo, pôvodná myšlienka okrídleného šípu prevláda a nachádza sa v samotnom centre loga spoločnosti. Je vizuálne príťažlivá a zároveň tradičná, moderná, ale stále odráža 120-ročné dedičstvo spoločnosti.

Since 2023

Spoločnosť od roku 2023 používa názov Škoda a tradičný okrídlený šíp v kruhu, pričom nápis sa stal hlavným komunikačným nástrojom. Nový štýl využíva úplne inú typografiu založenú na symetrii a kombinácii oblých tvarov s ohraničením. Najnáročnejším prvkom bolo začlenenie korunky nad písmenom S, ktorý predstavuje dôležitú súčasť českého dedičstva značky Škoda. Takzvaný háčik je teraz integrovaný do prvého písmena. Výskum dokázal, že typografický slovný znak je ľahšie rozpoznateľný a identifikovateľný.