ŠKODA OneApp: Jedinečné prepojenie a bohatá ponuka funkcií

June 29, 2017
S najnovšou verziou aplikácie ŠKODA OneApp možno na obrazovke infotainmentu zobrazovať užitočné informácie, ako napríklad spotrebu paliva, dynamiku jazdy, navigačné dáta a servisné pokyny bez toho, aby bolo nutné ovládať smartfón.
  • Jazdné dáta, štatistiky, kniha jázd a rad ďalších funkcií v aplikácii pre chytré telefóny
  • Inovatívna funkcia na analýzu jazdného štýlu, kontrolu stavu vozidla, navigáciu a zábavu

S najnovšou verziou aplikácie pre chytré telefóny ŠKODA OneApp možno na obrazovke infotainmentu zobrazovať užitočné informácie, ako napríklad spotrebu paliva, dynamiku jazdy, navigačné dáta a servisné pokyny. Bez toho, aby bolo nutné ovládať smartfón, môže vodič na veľkom displeji v automobile vyberať jednotlivé funkcie aplikácie ŠKODA OneApp pohodlne dotykom prsta.

S aplikáciou pre chytré telefóny ŠKODA OneApp sa ŠKODA dostáva do novej dimenzie konektivity medzi vozidlom a smartfónom. Aplikácia využíva technológiu SmartLink + k tomu, aby vybrané funkcie a informácie o vozidle zobrazovala na displeji infotainmentu alebo smartfónu. Po inštalácii do telefónu ponúka aplikácia široké spektrum funkcií - od možnosti prehliadať relevantné informácie o motore alebo vozidle, až po informácie o počasí. Vodič automobilu značky ŠKODA môže napríklad pomocou funkcie "Advisor" analyzovať svoj štýl jazdy a naučiť sa, ako možno jazdiť úsporne a šetriť palivo. Či už ide o dáta dynamickej jazdy, rýchlosti alebo o dáta navigačné, ŠKODA OneApp podporuje vodiča vo všetkých situáciách a poskytuje mu všetky dôležité informácie, týkajúce sa modernej mobility. Digitálna kniha jázd LOGBOOK napríklad zaručuje záznam všetkých relevantných jazdných dát. V ďalšej pripravovanej verzii ŠKODA OneApp bude k dispozícii aj streaming hudby.

Automobil a chytrý telefón sa jednoducho prepoja pomocou USB-káblu alebo WiFi-hotspotu, integrovaného v navigačných systémoch Amundsen a Columbus. Posádka vozidla môže aplikáciu ŠKODA OneApp aktivovať a ovládať dotykom prsta na obrazovke palubného infotainmentu. Jedna aplikácia tak pokrýva široké spektrum digitálnych služieb, ktoré presahujú rámec aplikácií, ktoré boli vo vozidle doteraz k dispozícii. Aplikáciu ŠKODA OneApp možno bezplatne stiahnuť v App Store firmy Apple a na Google Play. Aplikácia je kompatibilná so všetkými vozidlami značky ŠKODA vyrobenými od júna 2016, ktoré sú vybavené systémom SmartLink a USB-konektorom, resp. systémom SmartLink + a prepojením cez USB alebo WiFi.

Prehľad najdôležitejších funkcií novej aplikácie ŠKODA OneApp:

REAL-TIME DRIVE DATA

Táto funkcia slúži k záznamu výkonnostných parametrov automobilu počas jazdy. Takto možno v reálnom čase získať napríklad informácie o dynamike jazdy, otáčkach motora, zrýchlení, spotrebe paliva a rýchlosti jazdy. S využitím grafického znázornenia hodnôt na palubnom monitore sa počet palubných prístrojov zvýši o ďalšie virtuálne ukazovatele, zobrazujúce napríklad aktuálnu hodnotu krútiaceho momentu motora, priemernej spotrebe alebo bočného zrýchlenia.

DRIVING STATS

S aplikáciou ŠKODA OneApp si môžu vodiči automobilov značky ŠKODA zaznamenávať a prehliadať celý rad dát a následne potom aj podrobne analyzovať svoj štýl jazdy. Štatistiky dodávajú dôležité informácie pre optimálne využitie výkonu automobilu a zvýšenie efektivity pri budúcich jazdách.

LOGBOOK

Digitálna kniha jázd precízne zaznamená všetky relevantné jazdné dáta a poskytne prehľadné zhrnutie. Pritom je možné rozlišovať medzi služobnými a súkromnými jazdami.

POI & NAVIGATION

V spolupráci s partnermi umožňuje ŠKODA OneApp užívateľom aj rozšírenie možností navigácie. Užívateľ si v okolí veľmi ľahko nájde tzv. body záujmu (Points of Interest, POI) a následne ich môže zaslať priamo do integrovanej navigácie alebo do aplikácií kooperačných partnerov. Vďaka týmto aplikáciám môže fungovať navigácia tiež na báze satelitných záberov. Toto reálne zobrazenie okolia môže vodičovi v mnohých situáciách uľahčiť orientáciu v neznámom prostredí. Popri bodoch záujmu v okolí sa na mape na obrazovke zobrazujú tiež čerpacie stanice a v závislosti od ich dostupnosti sa dokonca porovnávajú aj ceny pohonných hmôt. Pri uvádzaní cien systém tiež vie, či automobil jazdí na benzín alebo na naftu a zobrazí tiež najkratšiu trasu k vybranej čerpacej stanici.

Najnovšie správy