Táto stránka je iba doplnok predošlej stránky. Kliknutím na tlačidlo sa vrátite späť.

Čo ponúkajú fleetové centrá Škoda?

Fleetové centrá poskytujú špecifické služby podľa potrieb fleetových zákazníkov v oblastiach predpredajného poradenstva, predaja, optimalizácie vozového parku, servisu, distribúcie Škoda Originálnych dielcov aj flotilového financovania a poistenia.

Pre služby veľkoodberateľom sú fleetové centrá kapacitne, materiálne aj personálne vybavené tak, aby zákazníkom vždy poskytovali kvalitné služby na mieru. Fleetové centrá sú primárne zamerané na zákazníkov s ročným odberom 35 a viac nových vozidiel Škoda.

Služby fleetových centier sú špecificky zamerané na potreby veľkoodberateľov s ročným nákupom 35 a viac nových vozidiel Škoda. Už 10 fleetových centier po celej Slovenskej republike je plne pripravených komplexne realizovať všetky priania zákazníkov.

 • Individuálne a komplexný prístup k zákazníkom so stredným a väčším vozovým parkom
 • Odborné poradenstvo pri plánovaní firemnej mobility
 • Cenovú optimalizáciu financovania a poistenia vozidiel
 • Služby špeciálne vyškoleného fleetového akvizičného manažéra
 • Kapacitné, materiálne aj personálne vybavenie pre veľké objemy služieb
 • Predvádzacie vozidlá špecifikované podľa potrieb veľkoodberateľov vo vyššom počte
 • Náhradné vozidlá rovnakej alebo vyššej triedy než vozidlo zákazníka
 • Garanciu prednostného príjmu do servisu a garanciu termínu dokončenia opravy
 • Pick-up servis
 • Certifikovanú vysokokapacitné klampiarske dielne a lakovňu
 • Širokú ponuku doplnkových služieb
 • Refinancovanie, odkúpenie existujúceho vozového parku

Kde nás nájdete