Právne informácie, vylúčenie zodpovednosti

Ceny vozidiel

Uvedená ponuka je iba indikatívna a nie je návrhom ( ponukou) v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. Aktuálnu cenu a špecifikáciu vybraného modelu vám na požiadanie oznámi váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA.

Technické dáta

Vzhľadom k dosiaľ neukončenému procesu typového schvaľovania niektorých vozidiel či niektorých ich variant nie sú pre niektoré vozidlá či ich varianty k dispozícii hodnoty spotreby pohonných hmôt a emisií CO₂ podľa osvedčenia o schválení typu vozidla. Tieto hodnoty preto nemôžu byť v tejto chvíli na webovej stránke uvedené. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie, obráťte sa, prosím, na autorizovaného predajcu vozidiel ŠKODA.

Hodnoty technických dát uvádzaných na tejto stránke boli zistené podľa pravidiel a za podmienok stanovených právnymi a technickými predpismi pre určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel.

Možnosti financovania

Príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku spotrebiteľského úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Pre bližšie informácie o možnostiach financovania vozidla navštívte prosím stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu značky ŠKODA vo vašom okolí.

Uvedené údaje, použité fotografie

Všetky údaje uvedené v súvislosti s jednotlivými modelmi a zvýhodnenými ponukami sú približné a informatívne. ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, farieb, výbav a technických dát modelov tu zobrazených a opísaných bez predchádzajúceho upozornenia.

Použité obrázky sú ilustračné a majú len informatívny charakter. Na fotografiách môžu byť zobrazené modely s príplatkovou výbavou, ktorá nie je štandardom pre modely v základnom prevedení.

Pre bližšie informácie o sortimente modelov, štandardných a mimoriadnych výbavách, aktuálnych cenách, podmienkach a termínoch dodávok, kontaktujte svojho autorizovaného predajcu značky ŠKODA vo vašom okolí. Autori servera si vyhradzujú právo chýb zápisu a omylu.

Internet, softvér

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím tejto prezentácie, tu publikovaných informácií ani softvéru tu ponúkaného k inštalácii.

Ochrana osobných údajov

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. zaručuje všetkým užívateľom svojich internetových prezentácií ochranu osobných údajov.

Copyright

Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Sťahovanie materiálov a ďalšieho obsahu je možné len v prípade, pokiaľ je to výslovne uvedené. Kopírovanie a šírenie obsahu v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu autorov nezákonné.