Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke modelu. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.
DOMÁCE NABÍJANIE

MODE 2 KÁBEL

DRUHY KÁBLOV

Type E/F

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden)

Type E/F

(Norway, France)

Type F

(Finland)

Type J

(Switzerland)

Type G

(Ireland, Malta, Great Britain, Cyprus)

Type L

(Italy)

Type K

(Denmark)