Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke modelu. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.
Domáce nabíjanie

Mode 2 kábel

Druhy káblov

Typ E/F

(Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko)

Typ E/F

(Nórsko, Francúzsko)

Typ F

(Fínsko)

Typ J

(Švajčiarsko)

Typ G

(Írsko, Malta, Veľká Británia, Cyprus)

Typ L

(Taliansko)

Typ K

(Dánsko)