Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke modelu. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.
Otázky a odpovede

Elektromotor

Ako sa elektromotor správa inak ako spaľovací motor?

Výkonové pásma a krútiace momenty každého z týchto motorov sú úplne odlišné. Zatiaľ čo výkon a krútiaci moment spaľovacieho motora sa zvyšujú s otáčkami, kým nedosiahnu maximum, v elektromotore je maximálny krútiaci moment dodávaný od takmer nulových otáčok a klesá, keď dosahujú najvyššie otáčky. V praxi to znamená, že najväčšia trakcia elektromobilu je na začiatku, vďaka čomu je relatívne dynamický. Okrem toho veľmi široký rozsah prevádzkových otáčok elektromotora znamená, že nepotrebuje viacstupňovú prevodovku so spojkou, takže váš priemerný elektromobil si vystačí s jedným prevodovým stupňom – alebo s redukciou – z pokoja na maximálnu rýchlosť. .

Ako sa meria spotreba?

Pri elektromobiloch spotreba udáva spotrebovanú energiu v kilowatthodinách na 100 kilometrov jazdy (kWh/100 km). Rovnako ako v bežných autách sa na združenom prístroji zobrazujú informácie o okamžitej aj priemernej spotrebe. Okrem toho vám tiež oznámi množstvo rekuperovanej energie odoslanej späť do batérií.

Ako je to so servisom a životnosťou elektromotorov?

Keďže hlavnou a vlastne jedinou pohyblivou časťou elektromotora je rotor, nároky na servis sú v porovnaní so spaľovacím motorom minimálne. Nie sú potrebné žiadne výmeny oleja ani výmena palivového a vzduchového filtra. Ide skôr o vysokootáčkové stroje, preto musia byť dobre navrhnuté (najmä ložiská), ale vo všeobecnosti si elektrický pohon vyžaduje menej údržby ako bežný motor.

Je rozdiel medzi elektromotormi v plug-in hybridoch a v čistých elektromobiloch?

Áno. Pri konštrukcii čisto elektrického auta sa predpokladá, že v aute nebude žiadny iný typ pohonu, takže to netreba brať do úvahy. V dôsledku toho môže byť motor optimálne pripravený na požadovaný krútiaci moment a výkon, otáčky a možnosti vozidla.

Konštrukcia hybridného motora na druhej strane musí brať do úvahy aj charakteristiky spaľovacieho motora, ktorý má byť partnerom elektromotora, so zameraním na možnosti mechanického pripojenia, prevádzkové teploty, otáčky a výkonové pásmo. Zložitejší je aj systém riadenia pohonu. Auto musí byť schopné pohybu čisto elektricky, so spaľovacím motorom, prípadne v kombinovanom režime a vždy s optimálnym využitím energie.