Ako sa dá privolať pomoc pri neočakávanej poruche v Slovenskej republike?

Ak Vám na ceste vznikne porucha na vozidle a potrebujete radu alebo pomoc autorizovaného servisu Škoda, kontaktujte našu asistenčnú službu „Škoda Assistance“ na bezplatnom telefónnom čísle:

0800 124 125

Centrála "Škoda Assistance" je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek Vám sprostredkuje potrebnú pomoc.

Pri privolaní pomoci majte u seba "Servisnú knižku" alebo OEV príslušného vozidla. Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča) EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobné číslo (VIN) vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

Škoda Assistance môžete volať aj v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie, alebo iných vonkajších vplyvov (vyššia moc, vandalské poškodenie, vykradnutie a pod.). Pracovníci centrály Vám v tejto nepríjemnej situácii poradia ako ďalej postupovať a sprostredkujú Vám Vami požadované služby, napríklad odťah havarovaného vozidla do autorizovaného servisu Škoda, zaistenie náhradnej dopravy pre posádku vozidla, zapožičanie náhradného vozidla, prenocovanie v hoteli pre posádku vozidla a pod. Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením Vášho vozidla, budú z Vašej strany hradené.

Opravy havarovaných vozidiel smerujte do autorizovaných servisov Škoda, ktoré sú schopné zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia Škoda Originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov Škoda Vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy Vášho vozidla s Vašou poisťovňou.

Ako sa dá privolať pomoc pri neočakávanej poruche v zahraničí?

Obráťte sa na najbližší miestny autorizovaný servis Škoda.

Počas víkendov, sviatkov alebo kedykoľvek v prípade jazykových problémov volajte centrálu "Škoda Assistance" v Slovenskej republike na číslo:

+421 2 43 29 15 47

Pracovníci centrály Vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne Vám pomôžu vyriešiť Vašu nepríjemnú situáciu.

Doživotná garancia mobility

Pri dodržiavaní intervalov servisných prehliadok a vykonaní všetkých záručných a pozáručných opráv vo Vami zvolenom autorizovanom servise Škoda využívate služby Škoda Assistance zdarma. Pri servisných prehliadkach sa použijú výhradne Škoda Originálne dielce, a výrobcom predpísané prevádzkové náplne dodané autorizovaným servisným partnerom Škoda vykonávajúcim servisnú prehliadku. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej prehliadky“ a prípadných odporučených opráv Vám autorizovaný servis Škoda potvrdí v „Servisnej knižke“, alebo v Digitálnom servisnom pláne. Tým sa Vám garancia mobility automaticky predlžuje vždy do najbližšej servisnej prehliadky.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom Škoda a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.