Do súťaže sa môžete zapojiť iba raz, ďalšie registrácie budú vyradené z losovania. Osobné údaje súťažiacich budú využité iba na kontaktovanie vylosovaných výhercov.