ŠKODA FLEETOVÉ CENTRÁ

Fleetové centrá poskytujú špecifické služby podľa potrieb fleetových zákazníkov v oblastiach predpredajného poradenstva, predaja, optimalizácie vozového parku, servisu, distribúcie ŠKODA Originálnych dielcov aj flotilového financovania a poistenia.

Pre služby veľkoodberateľom sú fleetové centrá kapacitne, materiálne aj personálne vybavené tak, aby zákazníkom vždy poskytovali kvalitné služby na mieru. Fleetové centrá sú primárne zamerané na zákazníkov s ročným odberom 35 a viac nových vozidiel ŠKODA.

Už 10 fleetových centier po celej Slovenskej republike je plne pripravených komplexne realizovať všetky priania zákazníkov.

Odoberáte aspoň 3 vozidlá počas 12 mesiacov?

A viete, že ste fleetovým zákazníkom? Fleetový program pre vás predstavuje zvýhodnené podmienky pri nákupe nových vozidiel. Firemní zákazníci môžu dosiahnuť veľkoodberateľské zľavy už pri odbere troch nových vozidiel za dvanásť mesiacov.

Čo ponúkajú ŠKODA fleetové centrá?

 • Individuálne a komplexný prístup k zákazníkom so stredným a väčším vozovým parkom
 • Odborné poradenstvo pri plánovaní firemnej mobility
 • Cenovú optimalizáciu financovania a poistenia vozidiel
 • Služby špeciálne vyškoleného fleetového akvizičného manažéra
 • Kapacitné, materiálne aj personálne vybavenie pre veľké objemy služieb
 • Predvádzacie vozidlá špecifikované podľa potrieb veľkoodberateľov vo vyššom počte
 • Náhradné vozidlá rovnakej alebo vyššej triedy než vozidlo zákazníka
 • Garanciu prednostného príjmu do servisu a garanciu termínu dokončenia opravy
 • Pick-up servis
 • Certifikovanú vysokokapacitné klampiarske dielne a lakovňu
 • Širokú ponuku doplnkových služieb
 • Refinancovanie, odkúpenie existujúceho vozového parku