Fleetové centrá Škoda poskytujú špecifické služby podľa potrieb fleetových zákazníkov v oblastiach predpredajného poradenstva, predaja, optimalizácie vozového parku, servisu, distribúcie Škoda Originálnych dielcov aj flotilového financovania a poistenia.

Služby fleetových centier sú špecificky zamerané na potreby veľkoodberateľov s ročným nákupom 35 a viac nových vozidiel Škoda. Už 10 fleetových centier po celej Slovenskej republike je plne pripravených komplexne realizovať všetky priania zákazníkov.

Odoberáte aspoň 2 vozidlá počas 12 mesiacov?

A viete, že ste fleetovým zákazníkom?

Fleetový program pre vás predstavuje zvýhodnené podmienky pri nákupe nových vozidiel.

Firemní zákazníci môžu dosiahnuť veľkoodberateľské zľavy už pri odbere dvoch nových vozidiel za dvanásť mesiacov.

Čo ponúkajú Fleetové centrá Škoda?

 • Individuálne a komplexný prístup k zákazníkom so stredným a väčším vozovým parkom
 • Odborné poradenstvo pri plánovaní firemnej mobility
 • Cenovú optimalizáciu financovania a poistenia vozidiel
 • Služby špeciálne vyškoleného fleetového akvizičného manažéra
 • Kapacitné, materiálne aj personálne vybavenie pre veľké objemy služieb
 • Predvádzacie vozidlá špecifikované podľa potrieb veľkoodberateľov vo vyššom počte
 • Náhradné vozidlá rovnakej alebo vyššej triedy než vozidlo zákazníka
 • Garanciu prednostného príjmu do servisu a garanciu termínu dokončenia opravy
 • Pick-up servis
 • Certifikovanú vysokokapacitné klampiarske dielne a lakovňu
 • Širokú ponuku doplnkových služieb
 • Refinancovanie, odkúpenie existujúceho vozového parku

Kde nás nájdete

Nájdite najbližšie fleetové centrum Škoda

 Už 10 fleetových centier po celej Slovenskej republike je plne pripravených komplexne realizovať všetky priania zákazníkov.