Dostupnosť služieb ŠKODA Connect v Európe

Služby ŠKODA Connect sú dostupné v týchto krajinách:

UPOZORNENIE:

Spoločnosť ŠKODA AUTO urobí všetko pre to, aby zabezpečila nepretržitú dostupnosť služieb ŠKODA Connect a v prípade poruchy zaistí okamžitú nápravu. Z rôznych dôvodov (napr. vyššia moc: vojna, živelné katastrofy, zlé počasie) alebo na základe nutnej údržby, opráv alebo ďalších úkonov na technických zariadeniach ŠKODA AUTO, alebo zariadeniach tretích strán, ktoré dodávajú dáta, obsah, informácie alebo prenosovú kapacitu, však môžu nastať dočasné nepredvídateľné výpadky, prerušenie chodu alebo zníženie výkonu (rýchlosti) služieb ŠKODA Connect. Intenzívne súbežné využívanie služieb ŠKODA Connect ďalej môže viesť k zníženiu rýchlosti a odozvy systému a ostatných jednotlivých služieb.