Vyše 210 000 kilometrov na automobiloch ŠKODA pre Teach for Slovakia

July 2, 2018
Prestížny program Teach for Slovakia dáva šancu uspieť v živote aj deťom zo znevýhodneného prostredia
  • Prestížny program Teach for Slovakia dáva šancu uspieť v živote aj deťom zo znevýhodneného prostredia
  • ŠKODA AUTO Slovensko partnerom programu od roku 2015
  • Učitelia najazdili na automobiloch ŠKODA už vyše 210 000 kilometrov bez poruchy

Dnes sa začína zaslúžený odpočinok aj tridsiatim mladým lídrom z prestížneho programu Teach for Slovakia. Projekt od roku 2015 podporuje spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko v pozícii partnera, ktorý členom tímu Teach for Slovakia pomáha s mobilitou. Účastníci programu pôsobia na 21 základných školách na celom území Slovenska. Pri svojej misii pomáhať uspieť v živote aj znevýhodneným deťom doteraz na automobiloch značky ŠKODA najazdili vyše 210 000 km bez jedinej poruchy.

Cieľom občianskej iniciatívy Teach for Slovakia je zlepšiť systém vzdelávania na Slovensku. Program hľadá a formuje mladých lídrov. Najskôr pomáhajú deťom a školám, ktoré to najviac potrebujú, pričom väčšinou pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Po dvojročnom učiteľskom pôsobení sa môžu zapojiť do ambasádorského programu. Ambasádori Teach for Slovakia pracujú v rôznych oblastiach, no spoločne pracujú na zlepšení vzdelávacieho systému na Slovensku, aby všetci žiaci mohli dostať kvalitné vzdelanie, ktoré im pomôže v živote uspieť.

„Do programu Teach for Slovakia sa zapájajú absolventi vysokých škôl s rôznym zameraním – máme v programe mladých ľudí, ktorí vyštudovali matfyz, iní právo alebo aj politológiu. V novom školskom roku bude v našom programe aj absolvent kybernetiky. Prichádzajú k nám nielen s cieľom osobného rozvoja, ale najmä s chuťou pracovať s vylúčenými komunitami a ambíciou pomôcť školám a deťom a tým aj našej krajine. Vďaka tomu vydržia pracovať neraz vo veľmi ťažkých podmienkach. Cez pôsobenie v programe Teach for Slovakia mladí ľudia spoznajú naše školstvo ako málokto a vďaka tomu vedia, aké zmeny potrebuje a ako mu môžu pomôcť,“ približuje podstatu programu Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO Teach for Slovakia.

Účastníci programu Teach for Slovakia učia žiakov od prvého stupňa až po deviaty ročník takmer všetky predmety. Dvadsaťjeden základných škôl, ktoré s Teach for Slovakia spolupracujú, mladých ľudí z programu najčastejšie využívajú na učenie matematiky, slovenčiny, angličtiny a informatiky. „Našim cieľom je aby sa deti v škole naučili najmä zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspech v živote. Preto sa usilujeme, aby viedli ťažiskové predmety, kde u detí môžu najlepšie rozvíjať napríklad veľmi potrebnú čitateľskú a matematickú gramotnosť,“ vysvetľuje S. Boledovič.

Mladý človek v programe Teach for Slovakia priemerne učí 23 hodín týždenne a každý vedie aspoň jeden krúžok, mnohí aj viac. Okrem toho s deťmi trávia veľa času nielen v škole, ale aj mimo vyučovania a neraz aj v komunitách, odkiaľ deti pochádzajú. Navštevujú rodiny, športujú, berú deti na výlety. „Práca učiteľa je náročná aj na čas najmä v oblastiach, ktoré verejná doprava pokrýva veľmi riedko. Účastníci programu si tak veľmi cenia možnosť presúvať sa za deťmi do školy autami. Získavajú tak vzácne minúty i hodiny navyše, ktoré využívajú efektívnejšie a venujú ho deťom,“ hovorí S. Boledovič.

S mobilitou členov tímu v menej rozvinutých regiónoch Slovenska programu Teach for Slovakia pomáha spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko od roku 2015. V tomto školskom roku zástupcovia ŠKODA AUTO Slovensko odovzdali programu Teach for Slovakia dva nové automobily - modely ŠKODA RAPID 1,0 TSI a ŠKODA RAPID SPACEBACK 1,0 TSI. Učitelia pri plnení svojho poslania tak na flotile celkovo ôsmich automobilov značky ŠKODA najazdili dohromady už vyše 210 000 km bez jedinej poruchy „Každý dobrý učiteľ a každý, kto sa usiluje zlepšiť kvalitu vzdelávania, si zaslúži našu úctu a rešpekt. Program Teach for Slovakia má neľahké poslanie, o to viac obdivujeme vášeň a zanietenie, s akým ho účastníci programu postupne napĺňajú. Sme radi, že im pritom spoľahlivo pomáhajú aj automobily značky ŠKODA, ktoré im uľahčujú každodennú mobilitu,“ povedal Ing. Marek Růžička, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko.

V školskom roku 2017/2018 misiu projektu napĺňalo na 21 základných školách v celej republike 30 mladých lídrov. V pozícii ambasádora Teach for Slovakia pôsobí už 19 absolventov, ktorí sa vo svojich kariérach postupne dostávajú do pozícií a rolí, v ktorých štartujú zmeny nielen vo vzdelávaní na školách. V budúcom školskom roku sa rady Teach for Slovakia rozšíria o ďalších účastníkov programu.

Teach for Slovakia je súčasťou celosvetového programu Teach For All, ktorý pôsobí v 35 krajinách na viac ako 1 000 školách s cieľom zlepšiť vzdelávací systém pre všetky deti. Programom už prešlo viac ako 60 tísíc mladých lídrov, ktorí dali šancu na lepší život tisícom detí po celom svete. Podporujú ho také osobnosti svetového biznisu ako napríklad svetový líder IT biznisu Bill Gates s manželkou, rodina Waltonovcov, vlastniaca jednu z najväčších sietí obchodov na svete Walmart, Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon, či spoločnosti Google, EMERSON alebo VISA. Na Slovensku je to napríklad spolumajiteľ spoločnosti ESET a filantrop Anton Zajac. Záštitu nad programom prevzal prezident SR Andrej Kiska. Program Teach for Slovakia je realizovaný v partnerstve s oficiálnou podporou Ministerstva školstva SR.

Najnovšie správy