Víťazi slovenského finále súťaže Na bicykli bezpečne zabojujú na európskom finále v Budapešti

September 5, 2018
V Budapešti sa uskutoční finále European Traffic Education Contest (ETEC), na ktorom budú Slovenskú republiku, ako víťazi celonárodnej súťaže Na bicykli bezpečne 2018, reprezentovať žiaci ZŠ v Martine.
  • Vďaka medzinárodnej súťaži ETEC si v európskych krajinách, vrátane Slovenska, každý rok zdokonalí vedomosti a praktické zručnosti v cestnej premávke viac ako 800 000 mladých cyklistov
  • Slovenský reprezentačný tím na ETEC 2018 v zložení: Sofia Bučková, Maximilián Potaš, Silvia Švábiková a Radovan Trnka
  • Európske vyvrcholenie súťaže European Traffic Education Contest (ETEC) sa uskutoční
    až 9. septembra 2018 v Budapešti

Pod záštitou Magyar Autóklub (MAK) sa v dňoch 6. až 9. septembra 2018 uskutoční v Budapešti finálne podujatie European Traffic Education Contest (ETEC), na ktorom budú Slovenskú republiku, ako víťazi celonárodnej súťaže Na bicykli bezpečne 2018, reprezentovať žiaci ZŠ v Martine - Sofia Bučková, Maximilián Potaš, Silvia Švábiková a Radovan Trnka. Medzinárodný projekt ETEC úspešne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách už 33 rokov a pravidelne sa doňho zapája 25 krajín.

Tento ročník European Traffic Education Contest (ETEC) bude už 33 v poradí a uskutoční sa v susednej Budapešti v dňoch 6. až 9. septembra 2018. Súťaž zastrešuje maďarský moto klub Magyar Autóklub (MAK). „Vďaka ETEC každý rok viac ako 800 000 mladých cyklistov získa potrebné teoretické vedomosti a zároveň aj praktické zručnosti, čím sa bezpečnosť detí v cestnej premávke zvyšuje,“ uviedla Eva Štefucová, obchodná riaditeľka spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance.

Medzinárodná súťaž European Traffic Education Contest (ETEC) vznikla v roku 1986. Koná sa každoročne v septembri v krajine hostiteľského moto klubu a zúčastňujú sa na nej súťažiaci z 25 krajín. Na miestnych, regionálnych a národných kvalifikačných podujatiach, každý zúčastnený moto klub vyberá tím zložený z dvoch dievčat a dvoch chlapcov vo veku od 10 do 12 rokov, ktorý bude súperiť v znalostiach o cestnej premávke aj v šikovnosti v jazde na bicykli. Na Slovensku tím detí, ktorý nás bude reprezentovať na európskom finále ETEC, nominuje finále národnej súťaže Na bicykli bezpečne. V tomto roku budú Slovensko reprezentovať žiaci ZŠ v Martine Sofia Bučková, Maximilián Potaš, Silvia Švábiková a Radovan Trnka.

„Bezpečnosť na cestách je pre nás mimoriadne dôležitá téma, zvlášť pokiaľ ide o tých najmenších. Preto som úprimne rád, že sa na tomto projekte podieľame. Našim mladým reprezentantom držíme palce a v silnej medzinárodnej konkurencii v Budapešti im želáme veľa šťastia,“ povedal Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, ktorá súťaž Na bicykli bezpečne 2018 podporuje.

Európska súťaž zameraná na vzdelávanie detí v pravidlách cestnej premávky (ETEC) sa snaží o zintenzívnenie dopravnej výchovy v každej krajine a tým aktívne prispievať k zníženiu detskej nehodovosti v cestnej premávke. Súťaž má zároveň naštartovať moto kluby v jednotlivých krajinách, aby pomohli zlepšiť a rozvíjať dopravné vzdelávacie aktivity, nasmerované na deti. Vzdelávanie detí prostredníctvom hry a súťaží je najefektívnejšia cesta.

Pozrite si zábery z priebehu minuloročného European Traffic Education Contest (ETEC) 2017: VIDEO. Fotografie nájdete tu: FOTO ETEC 2017.

Najnovšie správy