ŠKODA Handy Mobility Tour: Dôstojnejšia preprava pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

September 18, 2018
S cieľom sústrediť pod jednu strechu všetko potrebné, čo ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha riešiť a uľahčovať dopravnú mobilitu.
  • Všetky dôležité informácie o mobilite zdravotne ťažko postihnutých ľudí pod jednou strechou od 18. 9. do 24. 10. 2018 až v deviatich mestách Slovenska
  • Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní
  • Od roku 2011 program ŠKODA Handy ZŤP pomohol riešiť dôstojnú mobilitu už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným postihnutím

Sústrediť pod jednu strechu všetko potrebné, čo ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha riešiť a uľahčovať dopravnú mobilitu je cieľ, s ktorým do slovenských regiónov prichádza ŠKODA Handy Mobility Tour. Od 18. septembra do 24. októbra tour zavíta do deviatich miest. Ľudia so zdravotným postihnutím tam budú môcť získať množstvo cenných rád a informácií o možnostiach zvýšenia kvality svojho života. Tour je súčasťou projektu ŠKODA Handy ZŤP, ktorý od roku 2011 pomohol s riešením dopravnej mobility už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným znevýhodnením, či ich rodinným príslušníkom.

Mobilita je jedným z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aj títo ľudia majú právo na dôstojné cestovanie a práve preto im projekt ŠKODA Handy ZŤP pomáha odstraňovať obmedzenia pri presune, čo uľahčuje život aj ich rodine a blízkym.

„Program ŠKODA Handy ZŤP sme vytvorili preto, aby sme pomohli uľahčiť každodennú mobilitu ľuďom s postihnutím. Myšlienka Tour tento koncept ešte rozširuje a ponúka komplexné informácie na jednom mieste, preto sme pri podpore tohto projektu vôbec neváhali. Pridanou hodnotou je to, že Tour sprostredkuje rady odborníkov z relevantných oblastí priamo ľuďom v regiónoch,“ hovorí Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Projekt ŠKODA Handy Mobility Tour navštívi deväť slovenských miest. Úlohou projektu je ukázať a pomôcť ľuďom s telesným postihnutím a ich blízkym, ako zvládnuť mobilitu jednoduchšie a dôstojnejšie. Tour sústreďuje služby a výrobky pre ľudí s hendikepom pod jednou strechou a miesta sú zvolené tak, aby boli v danom regióne čo najdostupnejšie.

ŠKODA Handy Mobility Tour štartuje už zajtra 18. septembra v Bratislave a postupne sa cez Galantu, Trenčín, Zvolen, Žilinu, Ružomberok a Poprad presunie do Prešova a skončí v Košiciach.

ŠKODA Handy Mobility Tour prináša ľuďom so zdravotným postihnutím užitočné informácie z rôznych oblastí života. Dozvedia sa, ako správne upraviť auto v súlade s ich postihnutím, aké sú finančné možnosti pomoci pri kúpe takéhoto vozidla, či finančné poradenstvo v oblasti ich legislatívnych nárokov. Zároveň však budú aj prednášky o správnej výžive, prvej pomoci pre zdravotne znevýhodnených a ich opatrovateľov, či sociálne poradenstvo Úradov práce. „Držitelia preukazu ZTP, majú často sťažený prístup k informáciám súvisiacim s možnosťami zlepšenia kvality ich života a nie sú si istí, kde hľadať odbornú pomoc. Naša Tour je skvelým spôsobom, ako ľuďom so zdravotným znevýhodnením sprostredkovať rady a pomoc odborníkov,“ hovorí Ivona Zlatá zo spoločnosti AV mobilita, ktorá je gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP na Slovensku. Projekt má bohaté skúsenosti, od roku 2011 pomohol s riešením dopravnej mobility už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo ich rodinným príslušníkom.

Okrem množstva odborných informácií budú počas tour k dispozícii aj moderné trenažéry, ktoré umožňujú presnú identifikáciu potrieb ľudí so zdravotným postihnutím na úpravu auta. Tým sa výrazne zjednodušuje rozhodovací proces, ako dané vozidlo čo najefektívnejšie upraviť. Špeciálne upravené autá pre potreby ľudí so zdravotným hendikepom majú atestovanú úpravu riadenia alebo môžu byť využité na prepravu posádky, napr. vozičkára. Vďaka špeciálne upraveným automobilom už pre ľudí so zdravotným postihnutím nie je návšteva lekára, obchodu, či divadla nedosiahnuteľnou métou. Tour predstaví aj automobil ŠKODA KAROQ, kompaktné SUV, vybavené zariadením SMART TRANSFER - osobným zdvihákom na presadanie, a tiež zdvihákom SMART LIFTER, ktorý slúži na nakladanie elektrického vozíka prípadne skútra do batožinového priestoru auta.


Kalendár a lokality ŠKODA Handy Mobility Tour:

18. – 19. 9. Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, Dolnozemská 7

20. – 21. 9. Bratislava IMPA Bratislava, Panónska cesta 23

25. – 26. 9. Galanta Autoprofit, Šaľská ulica 743/2

2. – 3. 10. Trenčín Prvý Trenčiansky Autoservis, Bratislavská V56

4. – 5. 10. Zvolen AUTO SLOVÁK, Strážská cesta 5614

9. – 10. 10. Žilina IMPA Žilina, Pri rieke 795/3

11. – 12. 10. Ružomberok Todos Ružomberok, Tatranská cesta 66

16. – 17. 10. Poprad AUTONOVA, Priemyselný areál Východ č. 3406

18. – 19. 10. Prešov PO CAR, Petrovianska 1

23. – 24. 10. Košice Auto Gábriel, Ulica osloboditeľov 70


Program ŠKODA Handy Mobility Tours sa v každom meste začína o 10.00 h a končí o 16.00 h.

Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní.

Najnovšie správy