ŠKODA ELEMENT: elektrická bugina od žiakov z učilišťa

June 22, 2017
Učni z podnikového SOU strojárskeho ŠKODA AUTO postavili učňovský automobil
  • 22 učňov deviatich odborov Stredného odborného učilišťa ŠKODA AUTO navrhli a postavili štvrté učňovské auto od roku 2014
  • Elektrická bugina sa volá ŠKODA ELEMENT
  • 17 a 18 roční technici postavili počas zhruba 1500 hodín učňovské vozidlo
  • Stále viac dievčat sa zaujíma o štúdium v ŠKODA Akadémii

Každý rok navrhujú a stavajú učni Stredného odborného učilišťa strojárskeho ŠKODA AUTO učňovský automobil. Po troch úspešných konceptoch vozidiel z predchádzajúcich troch rokov sa teraz učni rozhodli pre elektricky poháňanú buginu, ktorá dostala meno ŠKODA ELEMENT. Písmeno E odkazuje na elektrinu, samotné meno ELEMENT zas na fakt, že elektropohon bude v budúcnosti elementárnym zdrojom mobility. Učni na otvorenom plážovom autíčku pracovali celých 1500 hodín. Stavba vlastného automobilu fascinuje nielen učňov v ŠKODA AUTO, ale funguje aj ako reklama pre automobilku ŠKODA a aj Stredné odborné učilište strojárske ŠKODA AUTO. Ide o dobrú inšpiráciu pre najlepšie technické talenty v Českej republike.

22 učňov vo veku 17 a 18 rokov z celkových 900 učňov, ktorí sa učia na Strednom odbornom učilišti strojárskom ŠKODA AUTO, dostalo od októbra minulého roka príležitosť vyskúšať si prácu na vývoji nového automobilu. Mladí technici si rozhodnutie, aký automobil má vzniknúť, nechali poriadne prejsť hlavou. "Elektromobilita nie je len prechodný trend - je to budúcnosť. Preto sme sa rozhodli postaviť auto s elektrickým pohonom," vysvetľuje Daniel Launa, jeden z učňov, voľbu tohtoročného tímu. ŠKODA ELEMENT vychádza z vozidla ŠKODA CITIGO. Dvojmiestna plážová bugina nemá strechu ani bočné dvere. Pod kapotou pracuje elektromotor s výkonom 60 kW (82 PS). Úplne nové usporiadanie má vďaka kreatívnym nápadom učňov aj interiér.

Projekt tohtoročného učňovského auta začal na jeseň v roku 2016 prvými výkresmi. Od januára 2017 pracujú vysoko motivovaní učni nielen na papieri a v počítači, ale aj v dielni so zváračkou a s nožnicami na plech. Strecha musela ísť preč, boky vozidla sú kompletne prerobené, batožinový priestor bol uzavretý vekom. Najzložitejšia bola výroba individuálnych dielov karosérie. Schopnosti učňov však rástli spolu s ich úlohami. V praxi spoznali, čo znamená spolupracovať ako tím, osvojili si technické a organizačné schopnosti a naučili sa, ako si vystačiť so záväzným rozpočtom. Pri takejto práci sú vždy vítané nápady v duchu „Simply Clever “. Rady od skúsených profesionálov zo zvarovne, dizajnu alebo technického vývoja boli prijaté samozrejme s vďakou. 17 chlapcov a 4 dievčatá venovali projektu viac ako 1500 hodín, práca na vozidle bola súčasťou ich výučby.

22 mladých technikov sa na Strednom odbornom učilišti strojárskom ŠKODA AUTO učí v deviatich odboroch - okrem iného ide o odbory lakovník, elektrikár, zvárač, automechanik alebo logistik. Od roku 2014 navrhujú a vyrábajú učni vlastné vozidlo každý rok: V roku 2014 išlo o dvojmiestnu otvorenú verziu vozidla ŠKODA CITIGO, v roku 2015 Pickup na báze vozidla ŠKODA FABIA a v roku 2016 kupé vychádzajúce z vozidla ŠKODA RAPID SPACEBACK.

Projekty ako stavba učňovského vozidla motivujú nielen učňov v ŠKODA AUTO, inšpirujú aj tých mladých ľudí, ktorí ešte stále hľadajú povolanie svojich snov. Automobilka ŠKODA tak získava v konkurencii ostatných zamestnávateľov tie najlepšie talenty. Pretože v mnohých technických odvetviach je príliš málo uchádzačov, je mimoriadne dôležité ponúknuť začiatočníkom v danom povolaní atraktívne vzdelávacie podmienky.

Zároveň sa ŠKODA AUTO snaží o systém duálneho profesijného vzdelávania v Českej republike. Správna kombinácia teórie a praxe je podstatným faktorom pre profesijné vyhliadky žiakov a úspech automobilky ŠKODA. Obzvlášť príjemný je fakt, že v takzvane mužských profesiách nachádza zaľúbenie čoraz viac dievčat: Aktuálne tvoria mladé ženy už 12,4 percent učňov na Strednom odbornom učilišti strojárskom ŠKODA AUTO.

Stredné odborné učilište strojárske ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi oslavuje v tomto roku 90 rokov svojej existencie. Je súčasťou ŠKODA Akadémie, založenej v roku 2013, ktorej program vzdelávania a rekvalifikácie je cielene orientovaný na potreby firmy. Od roku 2014 investovala automobilka takmer 200 miliónov českých korún do rozširovania vzdelávacích programov a modernizácie ŠKODA Akadémie. Práve včas k deväťdesiatemu výročiu sú dokončené nové stavebné úpravy. Nové priestory boli otvorené spoločne s centrom robotiky, jazykovým strediskom a multifunkčnou sálou.

Stavbou vozidla ŠKODA ELEMENT napĺňajú učni naozaj mimoriadnu misiu. Novú elektrickú buginu symbolicky venovali svojmu kolegovi Petrovi Stanislavovi, ktorý v roku 2015 patril k tímu a podieľal sa na stavbe Pickupu. V júli minulého roku mal nehodu na motocykli a od tej doby je odkázaný na invalidný vozík. Aj napriek tomu chce svoje nadstavbové štúdium dokončiť. Jeho kolegovia sa svojím nasadením starajú o potrebnú motiváciu, ŠKODA AUTO zas o to, aby bolo ďalšie vzdelávanie vôbec možné. Investície do modernizácie akadémie plynuli okrem iného do bezbariérových prístupov do všetkých priestorov učilišťa.

Najnovšie správy