ŠKODA Challenge: poznáme najlepších servisných pracovníkov a predajcu roka

December 20, 2017
8. ročník medzinárodnej súťaže ŠKODA Challenge
 • 8. ročník medzinárodnej súťaže ŠKODA Challenge: 150 súťažiacich zo Slovenska
 • Súťaž s novou kategóriou Servisný technik
 • Víťazi národného kola ŠKODA Challenge postupujú do medzinárodného finále
 • 9 úspešných rokov školiaceho strediska ŠKODA AUTO Slovensko v Nitre: vyše 17 000 preškolených pracovníkov

Do ôsmeho ročníka vedomostnej súťaže ŠKODA Challenge 2017 sa zapojilo 150 pracovníkov z celej servisnej a predajnej siete ŠKODA na Slovensku. Najlepší servisní pracovníci a predajca, ktorých sme spoznali v národnom finále začiatkom decembra, si prevzali ocenenia na slávnostnom večere v Prahe. Zároveň si vybojovali postup do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v apríli 2018.

„Kvalitu a komplexnosť služieb považujeme za rozdielové kritérium, ktoré často rozhoduje o priazni našich zákazníkov. Som rád, že servisní pracovníci a predajcovia, ktorí sa do súťaže zapojili, preukázali vysoké nasadenie a kvalitné výkony. Moje poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj školiteľom a zmluvným partnerom, pretože aj vďaka nim napredujeme. Víťazom želám veľa úspechov v medzinárodnom finále. Verím, že potvrdia našu reputáciu z predchádzajúcich rokov a naďalej budeme patriť k najlepším a najprofesionálnejším servisným a predajným pracovníkom na svete,“ hovorí Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

V národnom kole 8. ročníka vedomostnej súťaže ŠKODA Challenge súťažilo 150 servisných pracovníkov a predajcov z autorizovanej siete ŠKODA na Slovensku. Slávnostné vyhlasovanie víťazov sa uskutočnilo začiatkom decembra, prvýkrát spolu s českým národným finále v Prahe. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Tradičné kategórie Servisný poradca, Diagnostický technik, Vedúci náhradných dielov a Predajca v tomto ročníku doplnila kategória Servisný technik. Súťažiaci najskôr absolvovali korešpondenčné kolo, z ktorého šesť najúspešnejších kandidátov z každej kategórie bolo pozvaných do národného finále.

O tom, že súťaž prispieva k vyššej kvalite popredajných služieb, svedčia aj umiestnenia v niektorých kategóriách. Napríklad v kategórii Servisný poradca prvé miesto získal Andrej Šimko z trnavskej spoločnosti RM JET, ktorý vlani v tejto kategórii obsadil druhé miesto. Rovnako vlaňajšie druhé miesto zdokonalil v tomto roku na víťazstvo v kategórii Predajca Marek Kollár zo spoločnosti Todos Bratislava a z tretieho miesta na prvé v kategórii Vedúci náhradných dielov sa posunul aj Miloš Mlích zo spoločnosti Todos Žilina. Premiérovým víťazom kategórie Servisný technik sa stal Gabriel Kormúth zo spoločnosti AUTOCOMODEX TRNAVA a kategóriu Diagnostický technik ovládol Jaroslav Kaprálik zo spoločnosti IMPA Dolný Kubín.

Víťazi národného kola budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom finále ŠKODA Challenge, ktoré sa uskutoční na budúci rok v apríli. Slovenskí zástupcovia sa v medzinárodnom finále pravidelne umiestňujú na popredných pozíciách.

ŠKODA Challenge je vedomostná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetci servisní technici, poradcovia, resp. každý zamestnanec pracujúci v oblasti servisu a predaja. Hlavnou myšlienkou podujatia je nájsť najlepších pracovníkov servisu aj predaja na celosvetovej úrovni. Prostredníctvom tejto súťaže sa zároveň ŠKODA usiluje zvyšovať štandardy kvality poskytovaných služieb.

Spoločnosti AUTO ŠKODA Slovensko pomáha vlastné školiace stredisko v Nitre. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu predajných a popredajných služieb autorizovaných partnerov ŠKODA v technických aj netechnických činnostiach. Počas deviatich rokov svojej existencie jeho školitelia, ktorí prešli dôkladným vzdelávaním v Mladej Boleslavi, preškolili už vyše 17 000 pracovníkov servisnej a predajnej siete na Slovensku.

Výsledky 8. ročníka národného kola ŠKODA Challenge 2017


Servisný poradca

 1. Andrej Šimko - RM JET, spol. s r.o., Trnava
 2. Peter Gajdoš - IMPA Bratislava, a.s., Bratislava
 3. Milan Kačička - KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Pezinok


Servisný technik

 1. Gabriel Kormúth - AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Trnava
 2. Miloš Hurtuk - ALD MOBIL SL, s.r.o., Stará Ľubovňa
 3. Rudolf Čuvala - RM JET, spol. s r.o., Trnava


Diagnostický technik

 1. Jaroslav Kaprálik - IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Dolný Kubín
 2. Peter Kvašňovský - IMPA Bratislava, a.s., Bratislava
 3. Miroslav Lietavec - IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o., Liptovský Mikuláš


Vedúci náhradných dielov

 1. Miloš Mlích - Todos Žilina s.r.o., Žilina
 2. Jozef Ondrejka - RM JET, spol. s r.o., Trnava
 3. Erika Kelemenová - AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o., Lučenec


Predajca

 1. Marek Kollár - Todos Bratislava s.r.o., Bratislava
 2. Patrik Víglaský - EUROMOTOR, spol. s r.o., Banská Bystrica
 3. Michal Marčulinec - IMPA Žilina, s.r.o., Žilina


Najnovšie správy