ŠKODA AUTO zvýšila v prvom polroku 2019 prevádzkový výsledok a tržby

July 29, 2019
Automobilka v prvom polroku dodala zákazníkom na celom svete 620 900 vozidiel
  • Tržby na konci júna v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli o 10,8 % na 10,154 miliárd eur, rentabilita tržieb dosiahla 8,1 %
  • ŠKODA AUTO sa naďalej pohybuje na vysokej úrovni: prevádzkový výsledok vzrástol o 0,3 % na 824 miliónov eur
  • Automobilka v prvom polroku dodala zákazníkom na celom svete 620 900 vozidiel
  • Zvýšené hmotné investície (+33,8 %), výdavky na výskum a vývoj, na nové modely, digitalizáciu a elektromobilitu sa premietajú do celkového výsledku 

ŠKODA AUTO pokračuje v rastovom kurze. Od januára do júna vzrástli tržby automobilky o 10,8 % na 10,154 miliárd eur. Prevádzkový výsledok vzrástol v rovnakom období o 0,3 % na 824 miliónov eur. Na vysokej úrovni je naďalej aj rentabilita tržieb, ktorá v prvom polroku dosiahla hodnotu 8,1 %. V sledovanom období ŠKODA AUTO výrazne investovala do budúcnosti a zvýšila výdavky na výskum a vývoj a hmotné investície (+33,8 %). Investície smerujú nielen do nových produktov, technológií pohonov a batérií, ale aj do ďalšieho rozvoja výrobných závodov.

Bernhard Maier, predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO, hovorí: "ŠKODA úspešne uzavrela prvý polrok a naďalej drží kurz. Naše nové kompaktné modely SCALA a KAMIQ vstúpili úspešne na trh a majú u našich zákazníkov na celom svete vynikajúci ohlas. Očakávame však protivietor spôsobený pretrvávajúcou neistotou na svetových trhoch. Ďalšie rastové impulzy prinesie nedávno modernizovaný model SUPERB a nová verzia SUPERB SCOUT."

 Automobilka v prvom polroku dodala zákazníkom na celom svete 620 900 vozidiel a pohybuje sa tak pod úrovňou minuloročného rekordného výsledku (január až jún 2018: 652 700 vozidiel; -4,9 %). Hlavným dôvodom je predovšetkým súčasná situácia na čínskom trhu s osobnými vozidlami. Na ostatných svetových trhoch vzrástli dodávky zákazníkom za prvých šesť mesiacov o 1,6 % na 495 000 vozidiel (prvý polrok 2018: 487 200 vozidiel).

V prvých šiestich mesiacoch roku 2019 vzrástol odbyt na 559 900 vozidiel (+9,6 %), tržby sa zvýšili na 10,154 mld. eur (+10,8 %). Na rast odbytu a tržieb malo vplyv aj prevzatie činností ostatných značiek koncernu Volkswagen na indickom trhu značkou ŠKODA, čo významne ovplyvnilo aj rentabilitu tržieb v porovnaní s prechádzajúcim rokom.

Člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť financií a IT, Klaus-Dieter Schürmann, hovorí: "Napriek stále zložitejšiemu trhovému prostrediu spojeného s celkovým poklesom zahraničných trhov, sme v prvom polroku 2019 zvýšili trhové podiely v Európe a zámorí a dosiahli sme tak solídny prevádzkový výsledok ľahko nad úrovňou predchádzajúceho roka vo výške 824 miliónov eur. Pozitívny vplyv malo nielen naše aktívne riadenie odbytu s optimalizovanými objemami a produktovými mixmi, ale aj prvé účinky nášho rozsiahleho Performance programu na zlepšenie výkonnosti. Tieto faktory vyvážili negatívny vývoj výmenných kurzov a nutné vyššie výdavky, hlavne s ohľadom na prechod na nový merací cyklus WLTP."

ŠKODA predstavila v polovici mája v Bratislave popri modernizovanom modeli SUPERB a novej verzii SUPERB SCOUT aj novú značku iV určenú pre elektrifikované vozidlá. Okrem toho predstavila automobilka aj prvé dva elektrifikované sériové modely v doterajšej histórii podniku - vozidlá CITIGOe iV a SUPERB iV. ŠKODA tak oficiálne vstúpila do éry elektromobility. Do roku 2022 predstaví automobilka 30 nových modelov, z ktorých viac ako desať bude elektrifikovaných. 

ŠKODA AUTO Group* – kľúčové údaje v prvom polroku 2019/2018**

* ŠKODA AUTO Group zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO India Pvt. Ltd., Volkswagen India Pvt. Ltd. (od 1. 1. 2019), Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd. (od 1. 1. 2019) a podiel na zisku spoločnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

** Percentuálne odchýlky sú vypočítane z nezaokrúhlených čísel.

*** Zahŕňa výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číne, na Slovensku, v Rusku, Nemecku, ale vrátane ostatných koncernových značiek, ako SEAT, VW a AUDI; výroba vozidiel bez rozložených sád

**** zahŕňa odbyt značky ŠKODA na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek, ako SEAT, SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozidiel bez rozlozených sád.

Najnovšie správy