ŠKODA AUTO uzavrela prvý štvrťrok s rekordnými tržbami

May 3, 2019
Tržby za prvý štvrťrok vzrástli o 7,6 % na 4,92 miliardy eur, prevádzkový výsledok s hodnotou 410 miliónov eur a rentabilita tržieb vo výške 8,3 % aj naďalej na vysokej úrovni
  • Tržby za prvý štvrťrok vzrástli o 7,6 % na 4,92 miliardy eur
  • Dodávky zákazníkom v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne poklesli o 2,9 % na 307 600 vozidiel
  • Prevádzkový výsledok s hodnotou 410 miliónov eur a rentabilita tržieb (Return on Sales) vo výške 8,3 % aj naďalej na vysokej úrovni
  • Nárast hmotných investícií o 74,3 % – rozsiahle výdavky na nové modely a elektromobilitu sa premietajú do celkového výsledku

ŠKODA AUTO v prvom štvrťroku zvýšila svoje tržby v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 8,2 % na 4,92 miliardy eur. Rovnako prevádzkový výsledok vo výške 410 miliónov eur je aj naďalej na vysokej úrovni, rovnako ako rentabilita tržieb, ktorá dosiahla 8,3 %. Hmotné investície v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 74,3 %. Spoločnosť ŠKODA AUTO tak intenzívne investuje do budúcnosti podniku a buduje kapacity pre výrobu komponentov pre elektromobily.

Člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť financií a IT Klaus-Dieter Schürmann hovorí: „Aj napriek náročnému trhovému prostrediu plnému výziev sme v prvom štvrťroku roka 2019 dosiahli solídny výsledok. Mierny pokles prevádzkového výsledku je predovšetkým dôsledok negatívnych efektov výmenných kurzov a vyšších výdavkov na nové produkty a technológie budúcnosti. Pozitívne však pôsobil nárast predajných objemov v Európe a cenové opatrenia uskutočnené prostredníctvom nášho aktívneho manažmentu odbytu a optimalizácie nákladov."

Automobilka dodala svojim zákazníkom za prvé tri mesiace roka 307 600 vozidiel, dodávky tak mierne poklesli pod úroveň minulého roka (január až marec 2018: 316 700 vozidiel, -2,9 %). Bestsellerom je aj naďalej ŠKODA OCTAVIA (január až marec 2019: 92 500 vozidiel), KAROQ je aj naďalej dôležitým motorom rastu: v prvom štvrťroku dodala značka ŠKODA zákazníkom 35 800 týchto kompaktných SUV, teda dvakrát viac ako v minulom roku.

ŠKODA AUTO sa pripravuje na budúcnosť

Pomocou Stratégie 2025 definovala ŠKODA AUTO hlavné smery svojho ďalšieho rozvoja, aby súčasné obdobie hlbokej transformácie automobilového priemyslu premenila na ďalší rast. Dôležitými témami sú pritom elektromobilita a konektivita. Ďalšími oblasťami, na ktoré sa spoločnosť zameria sú digitalizácia produktov a procesov, vstup na nové trhy a tiež rozširovanie klasickej výroby automobilov o ďalšie služby súvisiace s mobilitou. ŠKODA AUTO tak chce naďalej rásť v dvoch dimenziách. Prvou z oblastí je rast samotného predaja vozidiel. Širšiu základňu rastu budú tvoriť nové oblasti podnikania, napríklad digitálne služby súvisiace s mobilitou.

ŠKODA AUTO Group* - kľúčové údaje v štvrťročnom porovnaní, január až marec 2019/2018**

* ŠKODA AUTO Group zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO India Pvt. Ltd., Volkswagen India Pvt. Ltd. (od 1.1.2019), Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd. (od 1.1.2019) a podiel na zisku spoločnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

** Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených čísel.

*** zahŕňa výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číne, na Slovensku, v Rusku, Nemecku (a k 31.12. 2018 v Indii), ale vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, AUDI a VW; výroba vozidiel bez rozložených sád

**** zahŕňa odbyt značky ŠKODA na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek, ako SEAT, SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozidiel bez rozložených sád.

Najnovšie správy