ŠKODA AUTO rozširuje svoj závod v Kvasinách

June 8, 2018
Skúšobné centrum, centrum kvality, logistické centrum, odstavné plochy pre predsériové automobily a prezentačná hala v jednej budove
  • Závod spoločnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách v Českej republike uviedol do prevádzky multifunkčné kompetenčné centrum
  • Skúšobné centrum, centrum kvality, logistické centrum, odstavné plochy pre predsériové automobily a prezentačná hala v jednej budove
  • Výrobná kapacita závodu vzrastie na viac ako 300 000 automobilov ročne

Závod spoločnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách v Českej republike je jedným z najmodernejších automobilových závodov na svete. V súčasnosti prežíva najväčšiu modernizáciu a rozširovanie v celej svojej histórii.

V Kvasinách viac ako 8 500 zamestnancov denne vyrobí okolo 1 000 automobilov. Závod spoločnosti ŠKODA AUTO patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Královohradeckom kraji. Ako jeden z pilierov výroby sa významnou mierou podieľa na dosahovaní cieľov produkcie, ktoré definuje Stratégia ŠKODA 2025. V nasledujúcich rokoch sa ročný objem výroby v tomto závode zvýši na viac ako 300 000 automobilov. Spoločnosť ŠKODA AUTO v závode investovala 13,5 milióna eur a nedávno v Kvasinách otvorila nové Multifunkčné a kompetenčné centrum pre výrobu.

Najnovšie správy