ŠKODA AUTO DigiLab na akcii Smart Mobility hackathon

April 5, 2018
ŠKODA AUTO DigiLab vyhľadáva talenty na medzinárodnej súťaži Smart Mobility hackathon
  • ŠKODA AUTO DigiLab je partnerom a spoluorganizátorom súťaže
  • Akcia podporuje projekty zamerané na individuálnu mobilitu budúcnosti, ako je autonómne riadenie alebo využívanie dát z prevádzky
  • Na víťaza čaká hlavná cena vo výške 5 000 eur
  • ŠKODA AUTO DigiLab vyberá aj tím, ktorý dostane podporu 15 000 eur a možnosť šesťmesačnej spolupráce v start-upe Future Mobility Incubator v Drážďanoch
  • Najlepšie myšlienky a koncepty sa budú ďalej rozvíjať v ŠKODA AUTO Digilabe

Už zajtra sa v ŠKODA AUTO Digilabe začne medzinárodná súťaž Smart Mobility hackathon. Automobilka ju opäť podporí v pozícii oficiálneho partnera. Zúčastnené tímy, zložené z dizajnérov, študentov, programátorov a ďalších kreatívnych mozgov z rôznych oblastí, budú počas tejto trojdňovej akcie pracovať na projektoch zameraných na individuálnu mobilitu budúcnosti, napríklad na autonómne riadenie alebo využívanie dát z prevádzky. Víťaz ako hlavnú cenu získa 5 000 eur. Popri tom ŠKODA AUTO DigiLab vyberie aj tím, ktorý získa veľmi zaujímavú odmenu: podporu 15 tisíc eur a možnosť šesť mesiacov pracovať v programe Future Mobility Incubator - v takzvanej Sklenenej manufaktúre v Drážďanoch. Tam bude môcť svoje námety ďalej rozvíjať.

Veľkú šancu na túto zvláštnu cenu majú projekty, ktoré zodpovedajú filozofii spoločnosti ŠKODA AUTO: Automobilka chce vyvíjať nové služby súvisiace s mobilitou a mobilizovať zákazníkov aj inak ako vlastníctvom vozidla, napríklad prostredníctvom carsharingu. Ak bude mať víťazný tím v Drážďanoch úspech, ŠKODA AUTO mu ponúkne ďalšiu spoluprácu.

„Smart Mobility hackathon je skvelá platforma na rozvoj konceptov, námetov a riešení perspektívnych služieb, súvisiacich s mobilitou. Prácu účastníkov hackathonu sledujeme s veľkým záujmom,“ hovorí Jarmila Plachá, vedúca ŠKODA AUTO DigiLabu. „Najlepšie námety budeme spolu s tímami v ŠKODA AUTO DigiLabe ďalej sledovať," dodáva.

Tohtoročný medzinárodný Smart Mobility hackathon sa uskutoční v priestoroch ŠKODA AUTO DigiLabu v Prahe. Na začiatku účastníci vytvoria trojčlenné pracovné skupiny a následne dostanú úlohu z jednej z 13 tematických oblastí, medzi ktorými nájdeme carsharing, navigáciu chodcov, autonómne riadenie a inteligentné parkovanie. Tímy dostanú 48 hodín na to, aby vyvinuli inovatívne koncepty. Programátorský dorast sa môže opierať o podporu mentorov, medzi ktorými sú aj odborníci zo spoločnosti ŠKODA AUTO – experti z vývoja, výroby a IT. V nedeľu tímy predstavia svoje výsledky porote, zloženej z odborníkov zo ŠKODA AUTO a z ČVUT (České vysoké učení technické).

Niekoľko úspešných projektov minulého roka sa v súčasnosti ďalej rozvíja s pomocou ŠKODA AUTO DigiLabu. Je medzi nimi napríklad aplikácia, s ktorou môžu medzi sebou komunikovať vodiči elektromobilov. Pokiaľ sa niektorému vybíja akumulátor, môže vodič požiadať o pomoc a načerpať elektrinu z iného elektromobilu. Aj v tomto roku dostanú účastníci hackathonu možnosť ďalej rozvíjať sľubné projekty v spolupráci so ŠKODA AUTO a vytvoriť z nich plnohodnotné produkty alebo služby mobility.

Názov „hackathon“ vznikol zložením slov „hack“ a „marathon“. Počas hackathonu účastníci pracujú pod časovým tlakom na zaujímavých výzvach a vyvíjajú nové riešenia projektu, ktorý im zadá usporiadateľ. Časový rámec akcie sa pohybuje od niekoľkých hodín až po niekoľko dní.

Najnovšie správy