ŠKODA AUTO DigiLab Israel predstavuje nové služby a rozširuje spoluprácu so start-upmi

October 31, 2019
ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. spolupracuje so start-upmi a technologickými firmami z rozličných oblastí
  • Predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier ako hlavný rečník na Smart Mobility Summit Tel Aviv, najdôležitejšom podujatí New Mobility v Izraeli
  • ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. kooperuje so start-upmi z rozličných oblastí
  • Ponuku služieb mobility a inovácie hardvéru rozšíria nové partnerstvá
  • Riešenia XM Cyber využíva ŠKODA AUTO v praxi už viac ako rok, projekt s Chakratec je krátko pred uvedením na trh

Začiatkom roka 2018 začala pôsobiť spoločnosť ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. v Tel Avive a medzičasom už je výborne prepojená s lokálnymi start-upmi a technologickými firmami. Spoločný podnik ŠKODA AUTO a izraelského importéra Champion Motors spolu so svojimi silnými partnermi vyvíja rozličné digitálne služby mobility a IT-technológie, vrátane inovácií v oblasti hardvéru a softvéru. Najnovšie sa podarilo tejto spoločnosti dohodnúť ďalšie spolupráce s novozaloženými firmami v Tel Avive. Oznámil to Bernhard Maier, predseda predstavenstva ŠKODA AUTO, vo svojom príhovore na Smart Mobility Summit v Tel Avive.

Predseda predstavenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier v rámci Smart Mobility Summit zdôraznil: „Náš cieľ, ktorý sme definovali v rámci našej Stratégie 2025, znie: ŠKODA je ,Simply Clever Company pre najlepšie riešenia mobility‘. S maximálnou intenzitou realizujeme digitálnu transformáciu v celej našej spoločnosti a už teraz prinášame na cestu a do koncových zariadení našich zákazníkov aj prvé projekty kooperácie s izraelskými technologickými start-upmi.“

Chief Digital Officer spoločnosti ŠKODA AUTO, Andre Wehner, dodáva: „Dôsledne využívame idey start-upov na realizáciu stratégie v oblasti mobility a digitalizácie. Súčasne naše laboratóriá poskytujú start-upom optimálne podmienky na vývoj zaujímavých ideí a projektov, ktoré podporujeme vlastným know-how.“

Napríklad nedávno uvedená aplikácia Citymove kedykoľvek ukazuje najrýchlejšiu a najpohodlnejšiu cestu do cieľového miesta. Dotykom prsta si užívateľ môže zostaviť, objednať a zaplatiť najinteligentnejšiu kombináciu mobility. Aplikácia pri tom využíva v rámci konkurenčného prostredia jedinečný KI softvér Anagog, ktorý sa dá využiť aj na predpovedanie voľných parkovacích miest alebo personalizáciu služieb. V júli 2018 spoločnosť ŠKODA AUTO nadobudla vlastnícky podiel na tomto start-upe, aby mohla firma ŠKODA AUTO DigiLab na tejto báze rozšíriť svoju ponuku služieb mobility na mieru.

Spolupráca s izraelským bezpečnostným expertom v oblasti informačných technológií XM Cyber je doteraz veľmi úspešná a pokračuje už druhý rok. Ním vyvinuté technológie Cyber Security ŠKODA aplikuje v interných procesoch využívania informačných technológií.

Ako hotspot pre mladých zakladateľov a IT-expertov zajtrajška poskytuje Izrael, a predovšetkým metropolitný región Tel Aviv-Jaffa, veľký potenciál pre množstvo ďalších kooperácií a úspešných projektov schopných generovať zisk. Aktuálne sa v krajine venuje približne 640 start-upov a výskumných skupín projektom z oblasti Automotive – čo je sedemkrát viac ako v roku 2013.

Aj Smart Mobility Summit ako najdôležitejšie podujatie New Mobility v Izraeli dokumentoval dynamiku lokálnej scény start-upov a súčasne bol optimálnym rámcom na vytvorenie konkrétneho výhľadu na riešenia mobility budúcnosti a pre nadviazanie nových kooperácií ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.

Ideové laboratórium v súčasnosti pracuje s vyše tuctom zvlášť inovatívnych technologických firiem. Z nich sedem je už v konkrétnej fáze vývoja projektu a jedna už onedlho prinesie svoj produkt na trh.

Firma Chakratec vyvinula úložisko elektrickej energie na báze kinetického zotrvačníka. Táto technológia kompenzuje záťažové špičky v elektrickej sieti a umožňuje aj na odľahlých miestach prevádzkovať ultra rýchle nabíjacie stanice. Okrem toho umožňuje prakticky neobmedzený počet hlbokých nabíjacích a vybíjacích cyklov. Pretože ide o mechanickú technológiu bez chemických článkov batérie, je zvlášť šetrná voči životnému prostrediu. Inštalácia takéhoto úložiska elektrickej energie Chakratec v Prahe je plánovaná ešte do konca tohto roka.

Guardian Optical Technologies pracuje na senzoroch na báze mikrovlnnej technológie. Senzory zachytávajú najmenšie vibrácie a pohyby automobilu a tieto dáta spracúvajú v reálnom čase. Takýmto spôsobom systém dokáže napríklad zistiť, že detská sedačka nie je dobre upevnená alebo spolujazdec nie je správne pripútaný.

Súčasne ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. kontinuálne pokračuje vo svojom spájaní sa s lokálnou scénou start-upov a technologických firiem. Nedávno laboratórium pre inovácie dohodlo päť nových kooperácií pre prácu na nových projektoch. Firma Silentium spolupracuje s oddelením technického vývoja ŠKODA AUTO na aktívnej kompenzácii hluku v kabíne automobilu, ktorá umožňuje výrazne zvýšiť komfort jazdy. Neteera vyvíja inovatívny čip do operadla sedadla vodiča. Tam monitoruje parametre ako dýchanie a krvný tlak, vďaka čomu dokáže napríklad včas varovať pred únavou. ContinUse Biometrics pracuje na optickom senzore, ktorý vo vozidle bezkontaktne sníma rozličné hodnoty na posúdenie zdravotného stavu. Z nich senzor vyhodnocuje, ako sa vodič cíti a či sa zmenila jeho schopnosť riadiť automobil.

Nové možnosti v úplne inej oblasti otvára Intervyo. Tento nástroj uľahčuje prácu pracovníkom v oblasti personalistiky tým, že preveruje údaje uchádzačov o ich vlastnostiach a kompetenciách. Okrem toho rozoznáva individuálne silné stránky alebo etapy v pracovnej kariére, ktoré eventuálne nie sú uvedené v profesijnom životopise, hoci by mohli z uchádzača robiť vhodného kandidáta. Virtuálna analýza pri vhodnom obsadení podporuje voľné miesta a otvára nové možnosti výberu. Seebo zasa poskytuje v oblasti prediktívnej údržby a kontroly kvality inteligentné riešenia v duchu priemyslu 4.0.

Začiatkom roka 2018 začala fungovať spoločnosť ŠKODA AUTO DigiLab Israel ako izraelská odnož ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o. Praha. Rovnako ako pražské laboratórium má za cieľ lokálnym know-how posilňovať vývojovú kompetenciu ŠKODA AUTO v oblasti digitalizácie. Spoločný podnik s izraelským importérom značky ŠKODA Champion Motors rozpracúva inovatívne idey, podporuje spoločnosť ŠKODA AUTO pri identifikovaní nových hardvérových a softvérových riešení a vyvíja produkty pre individuálnu mobilitu budúcnosti. Cieľom je s pomocou start-upov určitého stupňa zrelosti a technologických firiem vyvíjať nové obchodné modely. Ďalším ťažiskom sú hardvérové inovácie, ako aj digitalizácia spoločnosti a všetkých jej pracovných procesov.

Najnovšie správy