ŠKODA AUTO DigiLab vyvíja technológie a riešenia pre mobilitu budúcnosti

August 25, 2017
ŠKODA AUTO prostredníctvom DigiLabu posilňuje svoju kompetenciu k inováciám
  • ŠKODA AUTO DigiLab podporuje výmenu skúseností s externými partnermi pre nové koncepty mobility
  • V popredí záujmu stojí okrem iného komunikácia Car2X a nové online mobilné služby
  • Digitalizácia a konektivita sú najdôležitejšími piliermi firemnej Stratégie 2025

ŠKODA AUTO prostredníctvom DigiLabu posilňuje svoju kompetenciu k inováciám. Už rok podporuje tento myšlienkový inkubátor výmenu skúseností s kreatívnymi mozgami a posúva vývoj perspektívnych služieb, súvisiacich s konektivitou a mobilitou v celom podniku. Zaoberá sa oblasťami ako Smart Home, Online-Streaming a komunikácia Car2X.

V rámci svojej Stratégie 2025 definovala spoločnosť ŠKODA AUTO digitalizáciu ako jeden z pilierov budúceho rozvoja spoločnosti. Ťažiskovú úlohu pritom hrá ŠKODA AUTO DigiLab, ktorý okrem iného posilňuje schopnosť inovovať a kompetenciu k digitálnemu vývoju. V tomto pražskom inkubátore skúma a vyvíja zhruba 30 kreatívnych mozgov nové obchodné modely, riešenia a produkty pre mobilitu budúcnosti. Vsádza pritom na intenzívne spolupráce s externými startupmi. Veľký dôraz je kladený taktiež na spoluprácu s ďalšími podobnými „dielňami budúcnosti“ v koncerne Volkswagen. ŠKODA AUTO DigiLab tak úzko spolupracuje s takými útvarmi koncernu a jednotlivých značiek, ktoré sú zodpovedné za digitalizáciu. Výmena skúseností a takto vzniknuté výsledky sú potom prospešné pre celý koncern Volkswagen.

Pri vývoji nových služieb, súvisiacich s konektivitou a mobilitou, hrajú dôležitú úlohu vozidlá budúcnosti. Aby bolo možné ich ešte užšie prepojiť s digitálnym svetom, zaoberá sa DigiLab napríklad komunikáciou Car2X. Automobily v rámci flotily si tak vzájomne môžu vymieňať dáta, byť ovládané na diaľku, alebo byť pohodlne integrované do systému Smart Home Management. Základný kameň pre túto technológiu položila ŠKODA už v podobe online-mobilných služieb, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii takmer pre všetky modely značky.

ŠKODA v Stratégii 2025 definovala digitalizáciu ako jednu z hlavných oblastí svojho rozvoja. Bude zahŕňať všetky oblasti spoločnosti – od vzdelávania a kvalifikácie personálu, cez vývoj automobilov pomocou moderných technológií virtuálnej reality a 3D-technologií, až po riešenia Priemyslu 4.0. Klasická oblasť podnikania spoločnosti ŠKODA AUTO, teda výroba automobilov, tak bude ešte viac ovplyvnená digitalizáciou. Na druhej strane má taktiež obrat v oblasti digitálnych služieb súvisiacich s mobilitou už za osem rokov dosiahnuť podobný objem ako tržby z hlavnej oblasti podnikania - výroby automobilov.

Najnovšie správy