Prvé kilometre v prvej republike: Export a prezentácia značky L&K / ŠKODA v zahraničí

September 27, 2018
Po prvej svetovej vojne boli v zahraničí z mladoboleslavskej produkcie najžiadanejšie motorové pluhy EXCELSIOR, v 30. rokoch osobné automobily ŠKODA POPULAR
  • ŠKODA bola najúspešnejším vývozcom automobilov v prvej Československej republike
  • Po prvej svetovej vojne boli v zahraničí z mladoboleslavskej produkcie najžiadanejšie motorové pluhy EXCELSIOR, v 30. rokoch osobné automobily ŠKODA POPULAR
  • Obchodné zastúpenie a servisné body v Európe, Ázii, Afrike, Južnej Amerike aj v Číne

Vznik Československa pred 100 rokmi so sebou niesol nové možnosti aj veľké výzvy. Rozvoj mladoboleslavskej automobilky nezastavil ani rozpad väčšiny významných exportných trhov po prvej svetovej vojne. Kritické povojnové obdobie preklenula vývozom motorových pluhov. Po spojení s plzenským koncernom, už pod značkou ŠKODA využila jeho globálne distribučné siete na rýchly rast exportu automobilov.

Koniec prvej svetovej vojny priniesol nadšenie zo vzniku Československej republiky, ale aj vážne ekonomické komplikácie. Rozvrat postihol prakticky všetky významné odbytiská mladoboleslavskej automobilky: Rakúsko-Uhorská monarchia sa rozpadla a nástupnícke štáty zaťažili vzájomný obchod vysokými clami aj radom administratívnych prekážok. Rusko, kam pred vojnou spoločnosť Laurin & Klement vyvážala približne tretinu svojej produkcie, sa zmietalo v občianskej vojne. Nemecko sa vzápätí prepadlo do hyperinflácie.

V roku 1919 sa najúspešnejším vývozným artiklom stali motorové pluhy Excelsior, ktoré poľnohospodári používali aj na pohon mláťačiek a ďalších strojov. Väčšina exemplárov bola vtedy vyvezená do Francúzska. Po víťazstve v medzinárodnej súťaží v orbe, ktorá sa uskutočnila v apríli 1921 v katalánskej Lleide, sa úspešne rozvíjal aj export do Španielska a krajín Latinskej Ameriky.

Menová politika mladého štátu vsadila na posilňovanie koruny, to ale sťažilo postavenie domácich exportérov. Napríklad v roku 1921 objem dovozu automobilov do ČSR prevyšoval ich vývoz šesťnásobne. Je pozoruhodné, že spoločnosť L&K dokázala aj v takých náročných podmienkach hospodáriť s čistým ziskom. Vďaka postupnej stabilizácii situácie v povojnovej Európe sa v roku 1924 podarilo zvýšiť objem vývozu automobilov, napríklad do Maďarska.

K tradičným pilierom prezentácie progresívne riešených automobilov ŠKODA zahraničným zákazníkom patrila aktívna účasť značky na významných autosalónoch a výstavách. Prezentácia dynamicky rastúcej značky ŠKODA v zahraničí sa rýchlo rozširovala, v roku 1937 už vystavovala v Ženeve, Paríži, Bruseli, Belehrade, Záhrebe, Ľubľane, Poznani, ale aj v argentínskom Buenos Aires alebo juhoafrickom Johannesburgu. Pri týchto príležitostiach sa darilo uzatvárať rad objednávok. V prípadoch, keď podmienky medzinárodného platobného styku či iné prekážky bránili v priamom zúčtovaní, vstupovala do hry obchodná organizácia Omnipol, súčasť plzenského koncernu Škoda. Pripomeňme predaj série vozov POPULAR do Poľska, v ktorom boli devízové prostriedky nahradené barterovým obchodom. Automobily boli vymenené za črievka, tie Omnipol následne vyviezol do Belgicka, kde ich vymenil za čipky, ktoré sa speňažili.

Hustá globálna sieť obchodných zástupcov materského koncernu ŠKODA, patriaceho k najväčším strojárskym a zbrojárskym podnikom v strednej Európe, významne podporila rozvoj exportu automobilov z Mladej Boleslavi. Žiadna z konkurenčných československých automobiliek nebola v oblasti vývozu svojej produkcie taká úspešná. Na sklonku 30. rokov mierili automobily ŠKODA k zákazníkom aj do Argentíny, Iránu, Južnej Afriky, Turecka, Uruguaja, Egypta, Sýrie, Iraku, Afganistanu a Číny.

Významný podiel na propagácii a zvýšení exportu automobilov s okrídleným šípom v logu mali tiež úspešné diaľkové jazdy, podnikané predovšetkým v 30. rokoch s vozidlami POPULAR a RAPID. V poslednom roku existencie prvej ČSR (1938) pripadalo na model POPULAR asi 70 % produkcie mladoboleslavskej továrne a až 95 % jej celkového exportu. Značka ŠKODA vtedy vyrobila 7223 automobilov, z ktorých 4990 našlo zákazníkov v Československu a na export pripadalo 2180 vozidiel, teda 30 % produkcie.

Najnovšie správy