Nová konateľka vo vedení ŠKODA AUTO Slovensko

12. září 2018
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zmenila svoje vedenie. Novou konateľkou pre oblasť financií, personalistiky a IT sa stala Ing. Lenka Handlíková.

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zmenila svoje vedenie. Novou konateľkou pre oblasť financií, personalistiky a IT sa stala Ing. Lenka Handlíková. Na tejto pozícii vystriedala Ing. Andreja Šocha, ktorý naďalej ostáva súčasťou tímu spoločnosti, ako vedúci kontrolingu, nákupu a zásob v ŠKODA AUTO. Lenka Handlíková pracuje v spoločnosti ŠKODA AUTO od roku 2000, z toho už 9 rokov v rámci manažmentu firmy.

„Na Slovensko som sa naozaj tešila, nielen pracovne, ale aj súkromne. ŠKODA AUTO tu má výnimočné postavenie a verím, že sa nám ho spoločnými silami podarí aj naďalej upevňovať. Budem sa snažiť maximálne zužitkovať svoje doterajšie skúsenosti a znalosti, aby sme značku ŠKODA posunuli ešte o kúsok ďalej ,“ uviedla Ing. Lenka Handlíková, nová konateľka spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko pre oblasť financií, personalistiky a IT.

Lenka Handlíková pracuje v ŠKODA AUTO už od roku 2000, kde nastúpila v rámci ročného Trainee programu pre vybraných absolventov vysokých škôl. Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameriava na oblasti kontrolingu a treasury. Začínala ako špecialistka na oddelení kontrolingu odbytu pre trhy Ruska, Indie a Ukrajiny. Následne riadila tím zodpovedný za kontroling režijných nákladov, plánovanie rozpočtu, či prípravu kalkulácií a analýz. Medzi rokmi 2010 a 2012 bola vedúcou oddelenia treasury vo Volkswagen Group Rus v Moskve, kde mala na starosti riadenie financií, či plánovanie likvidity. Ďalšie tri roky bola zodpovedná za plánovanie finančného výsledku a likvidity firmy ŠKODA AUTO ako vedúca kontrolingu finančného výsledku.

V roku 2016 sa stala Lenka Handlíková vedúcou oddelenia kontrolingu nákupu a zásob a zároveň bola aktívne zapojená do projektu koncernu Volkswagen – Stratégia 2025. Práve na poslednej spomenutej pozícii ju od septembra 2018 vystriedal Ing. Andrej Šoch, ktorý pôsobil vo funkcií konateľa ŠKODA AUTO Slovensko od 1. apríla 2015. Spolu s Lenkou Handlíkovou je vo vedení ŠKODA AUTO Slovensko aj Ing. Marek Růžička, konateľ pre oblasť predaja, marketingu a popredajných služieb.

Najnovšie správy