Karta ŠKODA Assistance

Kartu ŠKODA Assistance dostávajú zákazníci ŠKODA bezplatne. Pred jej prvým použitím treba vykonať jej aktiváciu. Karta je platná 2 roky odo dňa aktivácie. Ak karta nebude aktivovaná, zákazníkov nevzniká nárok na poskytnutie zliav.

Na čo karta slúži?

1. Odťah nepojazdného vozidla aj po poistnej udalosti zadarmo

Karta ŠKODA Assistance je váš preukaz na čerpanie rozšíreného asistenčného krytia. V prípade akejkoľvek technickej poruchy vozidla, havárie, samozavinenia alebo vandalizmu vám zabezpečíme odtiahnutie nepojazdného vozidla aj po poistnej udalosti zadarmo do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA.

Asistenčnú službu vám poskytneme aj vo vybraných krajinách EÚ - Andorra, Albánsko, Belgicko, Bielorusko*, Bosna - Hercegovina*, Bulharsko*, Cyprus*, Čierna Hora*, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Európa), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island*, Srbsko, Litva*, Lichtenštajnsko, Lotyšsko*, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta*, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika San Marino, Rumunsko*, Ruská Federácia*, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko (Európa), Ukrajina*, Vatikán, Veľká Británia.

*v označených krajinách sa Asistencia poskytuje v závislosti na miestnych možnostiach.

2. Zľavy s programom Show your Card

Karta je taktiež Vaším preukazom na čerpanie zľavových programov, ktoré podporuje Autoklub Slovakia Assistance (ASA) klientom ŠKODA a ich rodinným príslušníkom. V rámci zľavového programu máte ako zákazník ŠKODA možnosť čerpať a využívať množstvo zliav a výhod v ubytovacích zariadeniach, pri návštevách múzeí, rekreačných zariadení, požičovní áut a pod. a to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Postup pri aktivácii karty

Aktiváciu zľavovej karty možno vykonať vyplnení základných údajov držiteľa na tejto stránke . Nájdete tu taktiež novinky a informácie o partneroch a o službách zaradených v programe, u ktorých možno čerpať zľavy a výhody. Preto Vám odporúčame pravidelne sledovať aktuality na tejto stránke.

Aktivácia zľavovej karty musí prebehnúť najneskôr jeden mesiac po dátume zakúpenia vozidla, inak karta nebude aktivovaná.

Zľavový program, ktorý klientom ponúka využívať tisíce zliav a výhod po celom svete.

Show your Card!

„Show your Card!“ ušetrí majiteľom kariet označených týmto logom nemalé finančné prostriedky pri cestovaní po celom svete. Výhodou tohto programu je tiež fakt, že benefity a zľavy platia tak priamo pre oprávnenú osobu, ako pre jeho rodinných príslušníkov (manžel, manželka a ich deti), prípadne spolucestujúcich. Táto skutočnosť tak môže v celkovom súčte prinášať nemalé finančné úspory pre rodinný rozpočet. Postup pri čerpaní zliav je veľmi jednoduchý: stačí danému obchodníkovi predložiť kartu s logom „Show your Card!“. Bližšie informácie o tomto programe (prehľad miest, výška zliav atď.) nájdete na nasledujúcich stránkach: