Vážené dámy a páni,

servisnú kampaň sme spustili v júni 2016. Zatiaľ sme pre všetky modely ŠKODA vyvinuli technické riešenia, ktoré schválila britská Vehicle Certification Agency. V súčasnej dobe tak môžeme začať s implementáciou technického riešenia aj pre zostávajúcich zákazníkov.

Ak si chcete overiť, či bol pochybný softvér vykazujúci nezrovnalosti nainštalovaný aj do vášho vozidla, navštívte svojho autorizovaného partnera ŠKODA, oslovte call centrum ŠKODA Diesel (0800 11 94 55) alebo vyplňte tento online formulár.

Radi by sme vás ubezpečili, že dôvera našich zákazníkov a verejnosti pre nás zostáva prvoradá. Vzniknutú situáciu preto úprimne a hlboko ľutujeme. Podstatné však je, že všetky predmetné vozidlá sú aj naďalej absolútne bezpečné a pojazdné. Berieme na seba plnú zodpovednosť a pokryjeme všetky náklady súvisiace s nevyhnutnou úpravou vozidiel.

Ďakujeme za pochopenie.