Vedenie spoločnosti

Ing. Marek Růžička

Konateľ pre oblasť Predaj, Marketing a Popredajné služby

Pracovnú kariéru začal v roku 1996 v ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi, kde pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti controllingu. V rokoch 2004 až 2006 zastával pozíciu finančného riaditeľa v spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Zo Slovenska v roku 2007 zamieril opäť do centrály ŠKODA AUTO, kde na pozícii vedúceho oddelenia účtovnej závierky a externého reportingu pôsobil do roku 2009.

Cennou manažérskou skúsenosťou bolo následné trojročné pôsobenie v spoločnosti Shanghai Volkswagen v Číne, kde manažoval procesy v oblasti produktového controllingu. Bol zodpovedný za finančné riadenie vývoja automobilov a plnenie strategických finančných cieľov spoločnosti pri nových produktoch.

Koncom roka 2012 sa z ázijského pôsobenia v rámci koncernu Volkswagen vrátil do Mladej Boleslavi, kde až do vymenovania za konateľa ŠKODA AUTO Slovensko zastával funkciu regionálneho vedúceho popredajných a servisných služieb. Na pozícii zodpovedal za predaj originálnych náhradných dielcov, príslušenstva, dodržiavanie kvality a štandardov na zverených odbytových trhoch, okrem iného aj v Nemecku.

Ing. Andrej Šoch

Konateľ pre oblasť financií, personalistiky a IT

Ing. Andrej Šoch je manažérom s medzinárodnými skúsenosťami v automobilovom priemysle na viacerých finančných pozíciách. Vyštudoval odbor Management priemyselných podnikov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V oblasti manažmentu kvality začal pôsobiť od roku 1999, následne v roku 2001 posilnil tím oddelenia manažmentu kvality v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.

Bohaté skúsenosti v oblasti controllingu zbieral od roku 2002 v spoločnosti ŠKODA AUTO, a.s., aby následne v roku 2008 vymenil domáci český trh značky za exotickú Indiu, kde do roku 2010 pôsobil ako vedúci oddelenia Controlingu a Treasury v spoločnosti ŠKODA AUTO India. V ďalších dvoch rokoch manažoval projekt India na oddelení Controling zahraničných projektov v Mladej Boleslavi.

Od roku 2012 až do konca marca tohto roku pracoval ako vedúci controllingu v odbytovej spoločnosti Shanghai Volkswagen. 1. apríla 2015 začal pôsobiť na pozícii konateľa pre oblasť financií, personalistiky a IT v spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.