Etický kódex

Zásady správania spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Etický kódex zahŕňa základné princípy správania sa zamestnancov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a slúži ako pomôcka pri zvládaní právnych a etických výziev. Etický kódex bol vydaný v roku 2012 pod názvom „Zásady správania spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. — súčasť skupiny ŠKODA“.

Dobrá povesť spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. je zásadnou hodnotou, ktorá závisí na odhodlaní zamestnancov po celom svete konať v súlade s našim etickým kódexom a v súlade so všetkými právnymi predpismi. „Zásady správania spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. — súčasť skupiny ŠKODA“ sa stali neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. motivuje aj svojich obchodných partnerov, aby vyššie uvedené princípy prijali za vlastné.