SMART MOBILITY HACKATHON

ŠKODA AUTO DigiLab na akcii Smart Mobility hackathon
ŠKODA AUTO DigiLab na akcii Smart Mobility hackathon

ŠKODA AUTO DigiLab na akcii Smart Mobility hackathon

5. 4. 2018

ŠKODA AUTO DigiLab vyhľadáva talenty na medzinárodnej súťaži Smart Mobility hackathon

  • ŠKODA AUTO DigiLab je partnerom a spoluorganizátorom súťaže
  • Akcia podporuje projekty zamerané na individuálnu mobilitu budúcnosti, ako je autonómne riadenie alebo využívanie dát z prevádzky
  • Na víťaza čaká hlavná cena vo výške 5 000 eur
  • ŠKODA AUTO DigiLab vyberá aj tím, ktorý dostane podporu 15 000 eur a možnosť šesťmesačnej spolupráce v start-upe Future Mobility Incubator v Drážďanoch
  • Najlepšie myšlienky a koncepty sa budú ďalej rozvíjať v ŠKODA AUTO Digilabe

Už zajtra sa v ŠKODA AUTO Digilabe začne medzinárodná súťaž Smart Mobility hackathon. Automobilka ju opäť podporí v pozícii oficiálneho partnera. Zúčastnené tímy, zložené z dizajnérov, študentov, programátorov a ďalších kreatívnych mozgov z rôznych oblastí, budú počas tejto trojdňovej akcie pracovať na projektoch zameraných na individuálnu mobilitu budúcnosti, napríklad na autonómne riadenie alebo využívanie dát z prevádzky. Víťaz ako hlavnú cenu získa 5 000 eur. Popri tom ŠKODA AUTO DigiLab vyberie aj tím, ktorý získa veľmi zaujímavú odmenu: podporu 15 tisíc eur a možnosť šesť mesiacov pracovať v programe Future Mobility Incubator - v takzvanej Sklenenej manufaktúre v Drážďanoch. Tam bude môcť svoje námety ďalej rozvíjať.

Veľkú šancu na túto zvláštnu cenu majú projekty, ktoré zodpovedajú filozofii spoločnosti ŠKODA AUTO: Automobilka chce vyvíjať nové služby súvisiace s mobilitou a mobilizovať zákazníkov aj inak ako vlastníctvom vozidla, napríklad prostredníctvom carsharingu. Ak bude mať víťazný tím v Drážďanoch úspech, ŠKODA AUTO mu ponúkne ďalšiu spoluprácu.

„Smart Mobility hackathon je skvelá platforma na rozvoj konceptov, námetov a riešení perspektívnych služieb, súvisiacich s mobilitou. Prácu účastníkov hackathonu sledujeme s veľkým záujmom,“ hovorí Jarmila Plachá, vedúca ŠKODA AUTO DigiLabu. „Najlepšie námety budeme spolu s tímami v ŠKODA AUTO DigiLabe ďalej sledovať," dodáva.

Tohtoročný medzinárodný Smart Mobility hackathon sa uskutoční v priestoroch ŠKODA AUTO DigiLabu v Prahe. Na začiatku účastníci vytvoria trojčlenné pracovné skupiny a následne dostanú úlohu z jednej z 13 tematických oblastí, medzi ktorými nájdeme carsharing, navigáciu chodcov, autonómne riadenie a inteligentné parkovanie. Tímy dostanú 48 hodín na to, aby vyvinuli inovatívne koncepty. Programátorský dorast sa môže opierať o podporu mentorov, medzi ktorými sú aj odborníci zo spoločnosti ŠKODA AUTO – experti z vývoja, výroby a IT. V nedeľu tímy predstavia svoje výsledky porote, zloženej z odborníkov zo ŠKODA AUTO a z ČVUT (České vysoké učení technické).

Niekoľko úspešných projektov minulého roka sa v súčasnosti ďalej rozvíja s pomocou ŠKODA AUTO DigiLabu. Je medzi nimi napríklad aplikácia, s ktorou môžu medzi sebou komunikovať vodiči elektromobilov. Pokiaľ sa niektorému vybíja akumulátor, môže vodič požiadať o pomoc a načerpať elektrinu z iného elektromobilu. Aj v tomto roku dostanú účastníci hackathonu možnosť ďalej rozvíjať sľubné projekty v spolupráci so ŠKODA AUTO a vytvoriť z nich plnohodnotné produkty alebo služby mobility.

Názov „hackathon“ vznikol zložením slov „hack“ a „marathon“. Počas hackathonu účastníci pracujú pod časovým tlakom na zaujímavých výzvach a vyvíjajú nové riešenia projektu, ktorý im zadá usporiadateľ. Časový rámec akcie sa pohybuje od niekoľkých hodín až po niekoľko dní.

Aktuálne tlačové správy

Všetky tlačové správy a novinky