Nová konateľka spoločnosti

Nová konateľka vo vedení ŠKODA AUTO Slovensko
Nová konateľka vo vedení ŠKODA AUTO Slovensko

Nová konateľka vo vedení ŠKODA AUTO Slovensko

12. 9. 2018

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zmenila svoje vedenie. Novou konateľkou pre oblasť financií, personalistiky a IT sa stala Ing. Lenka Handlíková.

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zmenila svoje vedenie. Novou konateľkou pre oblasť financií, personalistiky a IT sa stala Ing. Lenka Handlíková. Na tejto pozícii vystriedala Ing. Andreja Šocha, ktorý naďalej ostáva súčasťou tímu spoločnosti, ako vedúci kontrolingu, nákupu a zásob v ŠKODA AUTO. Lenka Handlíková pracuje v spoločnosti ŠKODA AUTO od roku 2000, z toho už 9 rokov v rámci manažmentu firmy.

„Na Slovensko som sa naozaj tešila, nielen pracovne, ale aj súkromne. ŠKODA AUTO tu má výnimočné postavenie a verím, že sa nám ho spoločnými silami podarí aj naďalej upevňovať. Budem sa snažiť maximálne zužitkovať svoje doterajšie skúsenosti a znalosti, aby sme značku ŠKODA posunuli ešte o kúsok ďalej ,“ uviedla Ing. Lenka Handlíková, nová konateľka spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko pre oblasť financií, personalistiky a IT.

Lenka Handlíková pracuje v ŠKODA AUTO už od roku 2000, kde nastúpila v rámci ročného Trainee programu pre vybraných absolventov vysokých škôl. Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameriava na oblasti kontrolingu a treasury. Začínala ako špecialistka na oddelení kontrolingu odbytu pre trhy Ruska, Indie a Ukrajiny. Následne riadila tím zodpovedný za kontroling režijných nákladov, plánovanie rozpočtu, či prípravu kalkulácií a analýz. Medzi rokmi 2010 a 2012 bola vedúcou oddelenia treasury vo Volkswagen Group Rus v Moskve, kde mala na starosti riadenie financií, či plánovanie likvidity. Ďalšie tri roky bola zodpovedná za plánovanie finančného výsledku a likvidity firmy ŠKODA AUTO ako vedúca kontrolingu finančného výsledku.

V roku 2016 sa stala Lenka Handlíková vedúcou oddelenia kontrolingu nákupu a zásob a zároveň bola aktívne zapojená do projektu koncernu Volkswagen – Stratégia 2025. Práve na poslednej spomenutej pozícii ju od septembra 2018 vystriedal Ing. Andrej Šoch, ktorý pôsobil vo funkcií konateľa ŠKODA AUTO Slovensko od 1. apríla 2015. Spolu s Lenkou Handlíkovou je vo vedení ŠKODA AUTO Slovensko aj Ing. Marek Růžička, konateľ pre oblasť predaja, marketingu a popredajných služieb.

Aktuálne tlačové správy

Všetky tlačové správy a novinky